Fejl i salgsopstilling

Spørgsmål

04.06.2015


Jeg har solgt en ejerlejlighed gennem en ejendomsmægler.

I forbindelse med handlen er der oplyst en fejl i salgsopstillingen. Ejendomsmægleren har oplyst der er et stk. parkeringsplads pr. lejlighed. Dette er angivet to steder i salgsopstillingen.

Der var ikke en tinglyst parkeringsplads, og ej heller nummererede pladser. Der er tale en 1 stk. parkeringstilladelse pr. lejlighed i et antal parkeringspladser bag en parkeringsbom. I forbindelse med overdragelse af lejligheden er fjernbetjening til bom, samt parkeringstilladelse udleveret af mægleren.
For god ordens skyld skal det oplyses, at der slet ikke er nok parkeringspladser til alle lejligheder. Der er ca. 18 pladser, og 40 lejligheder i ejendommen. Endvidere har ejendomsmægleren indhentet alle oplysninger hos ejerforeningen og ejendomsadministrator vedr. kælderrum mv.

Mægleren fremsender via mail salgsopstillingen til mig som sælger. Jeg svarer på denne mail, at jeg vil kigge på denne den kommende mandag, og vende tilbage.
Inden andet er meldt tilbage, går det stærkt og lejligheden er solgt. Der er altså ingen godkendelse af salgsopstillingen.

Efter 9 måneder modtager jeg en skrivelse fra en advokat, der nu mener køber af lejligheden har krav på en parkeringsplads.

I købsaftalen og skødet er der ikke nævnt noget om parkeringsplads, altså ingen tinglysning. Der er naturligvis refereret til salgsopstillingen i købsaftalen.

Jeg har henvendt mig til den pågældende ejendomsmægler, der via sit forsikringsselskab ikke mener de har noget ansvar.

Der er i forbindelse med handlen ej heller nævnt noget fra købers advokat i godkendelsesskrivelsen osv.

Mit spørgsmål er så: Når man bruger en ejendomsmægler og denne laver en fejl hvorledes er denne så ansvarlig, og hvorledes står man som sælger?

Svar


Kære spørger

En ejendomsmægler har som andre rådgivere et professionelt ansvar for de råd der ydes eller den håndtering af oplysninger der meddeles i en ejendomshandel.

Informationen skal naturligvis være korrekt.

Om der i den sag du omtaler er givet forkerte - eller mangelfulde - oplysninger, der kan begrunde et erstatningsansvar, vil kun en helt konkret gennemgang af det samlede aftalesæt kunne fastlægge.

Du bør derfor kontakte en boligadvokat for at få den støtte og rådgivning, som situationen kræver, hvor jeg forstår, at du bliver mødt med et krav fra køber og en afvisning fra mægler.

Ud fra en advokatvinkel er en sådan situation helt klassisk men kræver, at du med din advokat drøfter muligheder og strategi ud fra en konstatering af, at du i realiteten har to modparter.

Du vil formentlig have en mulighed for retshjælpsdækning af omkostningerne i denne forbindelse, men det kan du også drøfte med advokaten.


Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål