Salg af tidligere forældrekøbslejlighed

Spørgsmål

11.06.2015


Jeg har købt en ejerlejlighed af mine forældre og dermed benyttet reglen om familieoverdragelse, altså en salgspris 15% under seneste offentlig vurdering, der medfører en væsentlig avance ved et fremtidigt salg. Må jeg efter overtagelsen udleje denne bolig i f.eks. 1 år til uafhængig 3. part, og derefter sælge den skattefrit?

Svar


Kære spørger

Ja, det må du godt, men forudsat, at du selv ¿ efter overtagelse af lejligheden ¿ har benyttet lejligheden som bolig.

Der er ingen krav til periodens længde, hvori du skal have anvendt lejligheden som bolig under dit ejerskab. Dog skal du reelt have boet dér. Man kan altså ikke undgå at betale avanceskat ved eksempelvis at skifte folkeregisteradresse i en periode uden samtidig at tage lejligheden i anvendelse som bolig.Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål