Ombygning af disponibelt rum

Spørgsmål

24.06.2015


Jeg vil gerne spørge om regler for et disponibelt rum, altså et rum, der ikke er godkendt til beboelse.

Vi har et loftsrum i vores hus fra 1951, der har været etableret som stue gennem ca. 20 år- Men, som det viser sig, ikke er godkendt til beboelse. Vi vil gerne sætte en kvist på dette rum, der i forvejen har to store skråvinduer. Kvisten skal erstatte disse to vinduer.

Der er flere, der siger til os, at man ikke skal søge om tilladelse til dette hos kommunen, da det er et disponibelt rum, som man derfor må udvide uden tilladelse, da det beboede areal ikke udvides. an det passe, at vi med Byggeloven i ryggen kan gøre dette?

Lokalplanen for vores område siger, at der ikke må være beboelse i mere end to etager. Og denne stue er på 3 sal. Hvis den ikke er godkendt til beboelse, giver det så et problem?

Svar


Kære spørger

Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende sker en udvidelse af boligarealet, skal der søges byggetilladelse hertil. Det lyder dog ikke som om I udvider antallet kvadratmeter med den beskrevne ombygning, hvorfor I ikke umiddelbart er forpligtet til at ansøge om byggetilladelse.

Desuagtet vil jeg anbefale, at I får godkendt den nuværende anvendelse af "stuen". Herudover skal I være opmærksomme på eventuelle regler i lokalplaner, servitutter eller lign., som kan begrænse adgangen til at lave kviste.

Med venlig hilsen

Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål