Kan flere mulige købere underskrive købsaftale?

Spørgsmål

06.08.2015


Er det muligt, at flere mulige købere til en ejerlejlighed underskriver en købsaftale?

Svar


Kære Spørger

Ja, det er muligt. Købsaftalerne anses for tilbud fra køber til sælger. Først ved sælgers underskrift af en købsaftale indgås en bindende aftale.

Sælger kan i sagens natur alene underskrive én af købsaftalerne/tilbuddene.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål