Køber gør krav

Spørgsmål

26.10.2015


Vi solgte for 2 måneder siden vores lejlighed vi har boet i i 11 år. Køber er nu kommet tilbage til os med et krav om at gulvet i badeværelset bliver lavet. Hun fortæller os, at når hun "trykker" på fliserne i gulvet i badet, så kommer der vand op - dette er ikke noget vi har oplevet mens vi boede der. Jeg fortalte hende at det var den tidligere ejer der renoverede badeværelset og vi intet har lavet siden vi flyttede ind og at vi ikke var bekendt med det hun fortæller. Endvidere fortalte vi hende, at vi fra sælger (da vi købte lejligheden) fik at vide, at det nuværende badeværelse er lavet ovenpå det gamle. Hvordan skal vi forholde os i den konkrete situation og kan vi gøres ansvarlig og derved skal betale for en udbedring, hvis i så fald der er en fejl med gulvet?

Svar


Kære spørger

Udgangspunktet ved salg af ejerlejligheder er, at sælger er ansvarlig for mangler efter de helt normale regler for ansvar.

Dette skyldes, at der ved overdragelse af ejerlejligheder kun meget sjældent indhentes tilstandsrapport og gives køber en mulighed for at forsikre sig mod mangler(ejerskifteforsikring), hvorved sælger ellers kunne blive ansvarsfri.

Hvis køber derfor ikke har fået en tilstandsrapport og en forsikringsmulighed er I ansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

Et ansvar kan afhænge af, om I har haft kendskab til forholdet eller om dette er så væsentligt, at køber bør have en økonomisk kompensation.

I bør rette henvendelse til en boligadvokat for at drøfte situationen med denne for at sikre, at jeres interesser bliver varetaget på den bedste måde.

Der vil være mulighed for at anvende retshjælpsforsikring til dækning af de væsentligste omkostninger for jer.

Med venlig hilsenErik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål