Kloakvand

Spørgsmål

05.11.2015


Vi flyttede for 2 år siden ind i vores lejlighed. Allerede da vi flyttede ind, lavede vi en fejlmelding over, at der lugtede afsindigt i hele vores lejlighed, lige så snart der bliver brugt vand i vores køkken (fra kloak på badeværelset). Vi har sidenhen haft problemer med, at vores badeværelse står under vand (kloakvand - med afføring), da det hele stopper til. Vi har nu flere gange haft boligforeningens pedeller ude, men de ved simpelthen ikke hvad de skal gøre, da det er vores afløb/kloak, der er bygget forkert, og vores udlejer ikke vil gøre noget. Derfor er vi kommet til at snakke om, om vores udlejer egentlig ikke havde pligt til at meddele os om fejlen i kloak - og afløbssystemet, allerede ved indflytning? Og om vi på nogen måde, kan få en form for erstatning/ lejenedsættelse, da vi bor i en lejlighed, hvor vi ikke kan gå i bad uden afløbene flyder over?

Svar


Kære spørger

Udlejer har pligt til at stille det lejede til disposition for lejer i god og funktionsdygtig tilstand. Du skal ikke acceptere de forhold, du nævner.

Hvis ikke udlejer efter påkrav retter forholdet, kan du kræve reduktion af lejen, indtil forholdet er rettet. Det sker ved klage til myndighederne (huslejenævn / beboerklagenævn). Jeg kan foreslå dig, at du kontakter din lokale advokatvagt, der kan hjælpe dig videre.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat

Dette spørgsmål er besvaret af:

Anders Welding

Kerneområder er køb og salg af bolig, herunder andelsbolig, lejeret og andelsboligforeninger, ansvar for professionelle fejl ved rådgivning om køb og salg af bolig.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål