Betaling for viceværtfunktion ved udlejning

Spørgsmål

27.01.2016


Vi er en ejerforeningen med 8 lejligheder. For at holde ejerforeningsbidraget nede udfører vi i fællesskab en række praktiske viceværtopgaver som f.eks. snerydning, hovedrengøring af fællesarealer og mindre håndværksopgaver. En lejlighed er nu blevet udlejet og ejer deltager ikke længere i de fælles arbejdsopgaver. Kan vi lave en ændring til vores vedtægter således at en ejer ved udlejning pålægges at betale 500 kr pr kvartal til udførelse af fælles viceværtopgaver? Vi har en bestemmelse om at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal. Vil det også gælde for en sådan ændring, eller vil ændringen kræve enstemmighed.

Svar


Kære spørger

Væsentlige ændringer i ejerforeningens rettigheder/forpligtelser i relation til de enkelte ejere bør /skal vedtages med kvalificeret flertal ¿ altså f.eks. 2/3 af stemmerne.

Det virker som om I ¿ som noget helt nyt ¿ indfører en betalingsforpligtelse i en given situation, hvor selve arbejdsforpligtelsen måske ikke er klargjort, og så peger det mod, at en enstemmighed kan være nødvendig.

Er der i de nuværende vedtægter en pligt til at yde en arbejdsindsats, en pligt der kan pålægges en lejer? Og hvad vil en overtrædelse af pligten medføre?

Svar herpå kan give løsningen på fremgangsmåden.

For at undgå problemer fremover i den konkrete situation, men også når andre måske lejer ud vil en kort kontakt til en boligadvokat, som kan få mulighed for at gennemse jeres nuværende vedtægter være en anbefaling.

Med venlig hilsen/Kind regardsErik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål