Hæfter sælger for fejl i dokumenter?

Spørgsmål

10.11.2016


Jeg vil gerne vide om en sælger kan hæfte for fejl i dokumenter herunder eks. tingbogsattest, ejendomsdatarapport, ejerlejlighedskort, BBR-ejermeddelelse, matrikelkort og andre dokumenter af væsentlig karakter, som er ejendomsmæglerens opgave at rekvirere og undersøge fra eksterne kilder. Hvis sælger har tilbageholdt/skjult informationer af væsentlig karakter overfor mægleren og altså handlet i ond tro?

Svar


Kære Spørger

Ja, en sælger af en fast ejendom kan blive erstatningspligtig, hvis sælger har forsømt at videregive relevante oplysninger til mægleren, eller har fortiet væsentlige oplysninger, som sælger kendte eller burde indse at køber havde interesse i at modtage ved købet af ejendommen.

Det er en konkret bedømmelse - du bør få en boligadvokat til at vurdere sagen.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål