Belægning vendeplads

Spørgsmål

30.11.2016


Vi bor i et parcelhus, hvor halvdelen af indkørslen til vores carport udgøres af en vendeplads. Denne vendeplads tilhører ikke vores matrikel, men henhører under grundejerforeningen. Vi skal passere henover vendepladsarealet for at komme ind i vores carport, - og sådan er grunden i sin tid matrikuleret. Belægningen på vendepladsen er i så ringe stand, at vi har bedt grundejerforeningen om at udbedre den, da der er risiko for at beskadige bil- og cykeldæk, når man kører henover den. Affald-varme/Aarhus har endvidere påtalt belægningen tilstand, - og forventeligt vil vi ikke længere kunne få afhentet skraldespanden pga belægningens tilstand (ift arbejdsmiljøkrav). Grundejerforeningen vil nødtvungent renovere belægningen, men kræver til gengæld, at vi ikke benytter vendepladsen som indkørsel (hvilket vil forhindre os i at nå frem til carporten...)!! Må/kan grundejerforeningen stille dette krav? Må de evt. sætte en spærrebom op på vendepladsens baglinje, således at adgangen til carporten forhindres?

Svar


Kære spørger

Det er evident, at grundejerforeningen ikke kan afskære dig fra din adgang til din ejendom. Jeg har desværre ikke mulighed for at give dig en mere nuanceret vurdering, da jeg mangler oplysninger. Jeres vej er formentlig en privat fællesvej, og forholdene er reguleret gennem Lov om private fællesveje. Derudover kan der være pålagt jeres ejendom en servitut om benyttelse og vedligeholdelse af veje, der pålægger forpligtelser og rettigheder.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål