Nedlæggelse af andelsboligforening

Spørgsmål

27.01.2017


Jeg står i den situation at jeg pt. ejer én ud af tre andele i en lille andelsboligforening. Jeg overvejer at købe de to andre andele og derefter nedlægge andelsboligforeningen med henblik på at leje de to øvrige lejligheder ud. Hvordan og hvorledes griber man sådan noget an, og hvad skal man være særligt opmærksom på?

Svar


Kære spørger

Karakteren af andelsboligforeningen er uklar. Jeg lægger derfor ved besvarelsen til grund, at foreningens ejendom består af en bygning med 3 beboelseslejligheder, og at hver andelshaver har ret eksklusiv brugsret til hver sin lejlighed.

Du kan håndtere sagen på to måder. Enten kan foreningen sælge ejendommen til dig, hvorefter du og de to andre andelshavere opløser foreningen og deler overskuddet. Alternativt køber du de to andele, hvorefter du selv opløser foreningen og omskøder ejendommen, så du får registreret adkomst til ejendommen personligt.

Du skal være opmærksom på, at der ved handel med andelsboliger gælder et prismaksimum. Køber du derfor andelene, vil der være et maksimum for størrelsen af den købesum, som de andre andelshavere kan kræve. Sælger foreningen i stedet ejendommen til dig, hvorefter du selv opløser foreningen, gælder der ingen maksimalpris. Er markedsprisen på ejendommen i fri handel meget høj, kan det således være en fordel for dig at købe andelene i stedet for ejendommen. Du bør regne på, hvad der konkret bedst kan betale sig for dig.

De andre andelshavere skal i sagens natur godkende processen. Deres mening kan således være udslagsgivende for, hvordan overdragelsen gennemføres.

Med venlig hilsen / Best regards

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål