Rapporter

Spørgsmål

27.01.2017

Svar

l gerne sælge vores lejlighed og vil gerne få lavet de nødvendige rapporter for at kunne opfylde betingelserne i huseftersynsordningen. Ejerforeningen består af lejligheder. Vi har ingen tinglyst vedtægter, hvorfor normalvedtægterne er gældende.

Vores lejlighed ligger i et hus bestående af to lejligheder og fælles kælder. Den tredje lejlighed er et rækkehus, hvis ene endegavl er bygget op af vores hus.
I hovedhuset er der to elmåler, en til hver lejlighed og el'et i kælderen er fordelt på de to elmåler. Der findes ingen fælles elmåler. Lejlighed 3 har egen elmåler og intet fælles el med resten af ejerforeningen.
Hvilke el rapporter er nødvendig at få lavet for at opfylde betingelserne i huseftersynsordningen?

Svar

Kære Spørger

Du skal rette henvendelse til en sagkyndig, som udfører arbejde med Tilstandsrapporter, El-rapporter, Energimærke mv.

Omfanget af rapporterne vil afhænge af hvad der anses som fælles bestanddele og fælles installationer.
Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål