Skal vi betale for dyrere ejerskifteforsikring?

Spørgsmål

07.03.2017


I forbindelse med salg af hus med lang overtagelse (ca 1 år) tilbød vi køber på vanlig   vis at betale 1/2 ejerskifteforsikring gennem Husejernes Forsikring. Tilbudsperioden for forsikringstilbud udløb sidste sommer. Husejernes Forsikring gik som bekendt konkurs sidste december. Købers overtagelsesdag var her i februar. Køber kræver nu, at vi  skal betale halvdelen af udgiften til en noget dyrere Ejerskifteforsikring, da Husejernes Forsikring var gået konkurs på overtagelsesdagen. Har han ret i det?  Vi mener ikke, at vi skal  betale for den dyrere Ejerskifteforsikring (i andet forsikringsselskab) da tilbuddet  fra Husejernes Forsikring var gyldigt ved tilbudsudløb i sommers, dvs. 6 måneder fra Tilstandsrapportens datering.

Svar


Kære spørger

Du har gjort hvad du skal i forbindelse med salget.

Køber har modtaget de informationer, køber skal have, for at du er ansvarsfri efter de gældende regler.

Det er købers problem, om køber ønsker at tegne eller hvilken forsikring, han eller hun ønsker at tegne og hvornår, der ønskes tegnet forsikring.

Du har alene pligt til at betale halvdelen af den basispræmie, der forelå fra din side i forsikringstilbuddet, som køber modtog fra dig ved købsaftalens underskrivelse.

Om køber nu ønsker anden og eventuel dyrere forsikring tegnet er ikke noget, du behøver at deltage i overvejelsen om.

Hvis køber slet ikke tegner ejerskifteforsikring,  skal du ikke betale den ellers tilbudte halvdel af basispræmien.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål