Bygherren ønsker ikke dialog med os

Spørgsmål

24.03.2017


Hej. Vi bor på en mindre villavej, hvor der på grunden overfor netop er opført 4 dobbelthuse af en privat bygherre . Byggeriet, kørsel med tromler og massiv tung trafik 2 meter fra vores hus, har medført revner i vores facade (både indvendigt og udvendigt) samt mange krakeleringer i pudsen på forsiden af huset. Bygherren ønsker ikke at gå i dialog omkring skaderne, og vi har svært ved at finde ud af hvor vi kan henvende os/klage over følgerne af byggeriet? Håber virkelig I kan hjælpe os, tak.

Svar


Kære spørger

I skal kontakte teknisk forvaltning i jeres kommune. De kan påse forholdene og om fornødent påbyde bygherren at overholde visse krav, som kommunen måtte finde passende i den konkrete situation.

Med hensyn til skaderne på jeres hus kan I overveje at rette et erstatningskrav mod bygherren eller de ansvarlige entreprenører. I skal dog kunne dokumentere, at skaderne er påført som følge af byggearbejdet, herunder trafik forbi jeres hus. Dette kan blive vanskeligt, men ikke umuligt. Hvis I forfølge denne mulighed, vil jeg anbefale jer at rette henvendelse til en advokat, der kan hjælpe jer videre i processen.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål