Uenige i refusionsopgørelse

Spørgsmål

06.04.2017


I forbindelse med salg af vores hus blev det aftalt at køber står for refusionsopgørelse. Vi er desværre ikke enige i hans opgørelse. Køber vil ikke frigive hele det deponerede beløb. Kun det beløb vi er enige i at han har til gode. Har han ret til at tilbageholde en del af det deponerede beløb?

Svar


Kære spørger

Køber skal frigive ned til det beløb, som køber selv mener at have krav på.

Hvis køber skal kunne udøve tilbagehold i deponeringen, skal der være hjemmel til det. Denne hjemmel følger dels af praksis og dels af parternes (købs)aftale. Da jeg ikke har kendskab til jeres aftale, kan jeg ikke udtale mig med sikkerhed om, hvad der er rigtigt og forkert i jeres situation.

Sædvanligvis vil det være sådan, at der kan tilbageholdes penge til en refusionssaldo i købers favør, når refusionsopgørelsen alene indeholder poster i form af ejendommens udgifter og indtægter som eksempelvis ejendomsskat, grundejerforeningskontingent, vand- og vandafledning, oliebeholdning og eventuelle lejeindtægter. Fordelingen af disse udgifter og indtægter mellem køber og sælger er et beregningsspørgsmål og kan derfor opgøres med meget stor nøjagtighed. I bør derfor ikke være uenige om denne del af refusionsopgørelsen. Er I det, vil jeg mene, at køber er berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den refusionssaldo, som køber beregner sig frem til.

Nogle købere tilbageholder beløb til dækning af fejl og mangler. Det kan f.eks. være defekte hårde hvidevarer, et hul i taget eller en utæt vandhane. Det er køber som altovervejende hovedregel ikke berettiget til, da det kræver en klar aftale mellem parterne. Udøver jeres køber sådanne tilbagehold, er disse således uberettigede, medmindre I har aftalt andet.
Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål