Donationer

Spørgsmål

26.06.2017


Må en bestyrelse i en grundejerforening, der har et verserende retsligt opgør kørende mod to grundejere modtage et økonomisk bidrag doneret anonymt, men øremærket til retsagen? Der er uenighed i bestyrelse, i foreningen om opgøret. Bestyrelsen har anvendt en betragtelig sum på sagsomkostninger, uden at spørge generalforsamlingen. De har sat deres mandat ind på at gennemføre sagen, og blev genvalgt med snævert flertal, men har ikke forelagt de egentlige omkostninger for generalforsamling, og ej sat det til afstemning. I vores vedtægter skal man det hvis det går ud over nødvendig administration, men de kalder det nødvendigt.

Svar


Kære Spørger

Der er næppe noget til hinder for, at en forening modtager en donation som bistand til førelse af en retssag, uanset om denne er ydet anonymt.

Bestyrelsen skal altid have accept fra foreningens medlemmer til anvendelse af foreningens midler, og såfremt der er tale om beløb, der ikke er et sædvanlige led i foreningens drift, vil dette almindeligvis kræve særlig hjemmel, hvilket direkte er hjemlet i jeres vedtægter.

Din beskrivelse giver mig ikke mulighed for at foretage en nøjere vurdering af sagen.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål