Folkeregisteradresse i sommerhus eller på båd?

Spørgsmål

26.06.2017


Som udgangspunkt er det muligt at få sig registreret med fast folkeregisteradresse på sin båd. Dette er dog, iht paragraf 9, kun gældende hvis man ikke er i besiddelse af andre boliger. Hvad er gældende, hvis man bor på en båd, men samtidig er ejer af et sommerhus? Jeg er bekendt med, at et sommerhus i skattemæssig sammenhæng,  som udgangspunkt ikke statuerer som bopæl, men hvad gælder her?

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig, med adresse dér, hvis båden, campingvognen eller lignende fast befinder sig et bestemt sted.

Svar


Kære spørger

Hvis man bor på en båd og ejer et sommerhus, skal man registreres med adresse dér, hvor man har sin bopæl. Med bopæl skal forstås den bolig, hvor man overvejende opholder sig, og som er centrum for ens livsførelse.

Anvender I alene sommerhuset til ferie og fritidsmæssige formål, skal I således registreres med adresse på båden.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål