Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen beskriver reglerne for, hvordan el-installationer i boliger og erhvervsbyggeri skal udføres, så de ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Om bekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder de retningslinjer, der skal overholdes i forhold til el-installationer i bygninger. I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 om elektriske installationer finder du sikkerhedsbestemmelserne for installationer i bl.a. boliger og erhvervsbyggeri.

El-installationer skal altid sikres med enten en HFI- eller en HPFI-afbryder, som registrerer, hvis der er en fejlstrøm tilstede. En fejlstrøm er strøm, der kan løbe igennem en person, hvis der er en elektrisk fejl fx i et apparat i køkkenet. HFI-afbrydere og HPFI-afbrydere kaldes også for fejlstrømsafbryder, da de afbryder strømmen, inden den når at blive livsfarlig.

Ved nye el-installationer skal der altid sættes en HPFI-afbryder op. Men hvis du udvider den eksisterende installation, hvor der i forvejen er en velfungerende HFI-afbryder, behøver du ikke skifte den til en HPFI-afbryder.

Det er ejeren eller brugeren af en installation, som skal sørge for, at installationen opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Stærkstrømsbekendtgørelsen gælder for el-installationer i danske bygninger og boliger.

Myndighed

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for stærkstrømsbekendtgørelsen.

Officielt navn

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6. Elektriske installationer