Standbeskyttet areal

  • Opdateret 16. januar 2019

Spørgsmål

Vi er igang med at undersøge muligheden for at købe en grund ved vandet. Kan man få dispensation fra evt. strandbeskyttelse (også inden man køber grunden) - og hvordan fungerer det i givet fald?

Svar

Kære spørger

Udgangspunktet er, at der på strandbeskyttede arealer ikke må foretages ændringer. På disse arealer må der eksempelvis ikke opføres bebyggelse, opsættes hegn, plantes buske, træer eller lign – altså må terrænet ikke ændres.
Der gælder dog nogle undtagelser hertil. Fx er en række ændringer er tilladt uden forudgående dispensation, og derudover kan Kystdirektoratet i nogle tilfælde meddele dispensation til byggeri eller andre ændringer af det strandbeskyttede areal. Der er her tale om en konkret vurdering.
Dispensation kan søges via elektronisk ansøgningsskema; http://kysterne.kyst.dk/saadan-soeger-du-dispensation.html
Den der sender ansøgning om dispensation skal være ejer af grunden/ejendommen beliggende i standsbeskyttelseszonen eller kunne dokumentere en råderet, eksempelvis med fuldmagt fra ejeren.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten