Åbn alleLuk alle

5. Lovkrav til taget

Bygningsreglementet udstikker de forskellige krav til konstruktioner og materialer, ventilation og fugtforhold, brandforhold og isolering.

Bygningsreglementet

Helt overordnet skal taget udføres, så regn og smeltevand fra sne osv. på forsvarlig måde kan løbe af og at tagvand afledes til afløb via tagrender og tagnedløb. I nogle få tilfælde ved bygningerne med særlig fri beliggenhed, kan tagrenderne udelades, hvis tagvandet ikke er til gene for veje eller naboer.

De vigtigste bestemmelser i bygningsreglementet i forbindelse med taglægning er følgende:

Reglerne om konstruktioner

Reglerne om brandforhold

Reglerne om energiforbrug

Isolering af nyt tag

Når du skifter eller etablerer ny tagdækning, skal du isolere loft eller tagkonstruktion. I langt de fleste tilfælde skal isoleringstykkelserne forøges i forhold til det eksisterende tag. Du skal dog kun opfylde isoleringskravet, hvis det er rentabelt.

Rentabiliteten udregnes ved at gange den årlig besparelse med levetiden på taget og dividere med investerings størrelse. Er tallet større end 1,33 regnes det for rentabel. Der kan dog være byggetekniske forhold, som gør, at det ikke kan lade sig gøre at opfylde isoleringskravet.

Kravene til efterisolering af taget kan i nogle tilfælde give problemer for populære tagløsninger, hvor det nye tag lægges oven på det gamle, som bevares uændret og fungerer som en slags undertag for den nye tagbelægning. Hvis det ikke er muligt at isolere indefra, f.eks. fordi tagrummet er udnyttet til beboelse, vil en sådan type løsning altså ikke være lovlig.

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.