Åbn alleLuk alle

2. Økonomi i taget

Det er også en overvejelse værd, om du skal lave yderligere energibesparende tiltag, bygge ekstra rum under taget eller udnytte pladsen på anden måde, når du alligevel går i gang med det store arbejde.

Hvad koster et nyt tag?

Prisen på et nyt tag afhænger af mange faktorer. Hvis du vil udvide etagearealet og bygge tagetagen om til beboelse, stiger prisen selvsagt. Men hvis du på længere sigt alligevel har planer i den retning, kan det måske godt betale sig at udvide, når du alligevel lægger nyt tag.

Selve tagbelægningen varierer med priser mellem 800 og 2000 kr. pr. m2. Men ud over tagbelægningen spiller grundens areal og hældningen på taget en rolle for prisen.

Indhent tilbud

Du må indhente så mange tilbud på opgaven, som du har lyst til, men i praksis kan det godt betale sig at nøjes med 3-4 tilbud. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvad det dækker, hvis det ikke refererer til dit eget projektmateriale.

Det er en stor fordel, hvis tilbuddet specificerer prisen på de forskellige dele af byggeriet. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene, hvis de ikke indeholder helt de samme ydelser.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvor længe det er gældende.

Læg et realistisk budget

Foruden prisen på selve tagdækningsmaterialet skal du også regne med udgifter til eventuel reparationer, forstærkning eller ændring af den underliggende tagkonstruktion, undertag og isolering, tilbehør i form af udluftningshætter, tagrender og ovenlysvinduer, inddækninger og arbejde på eventuelle kviste. Sidst, men ikke mindst er det selvfølgelig afgørende, om du selv lægger taget eller lader arbejdet udføre af professionelle.

Når du lægger et budget, kan det være en hjælp at tjekke de prisberegnere, som nogle tagfirmaer har på deres hjemmesider. Her vil du ud fra oplysninger om bl.a. tagbelægning, tagareal og taghældning kunne få en anslået pris. Vær dog opmærksom på at komplicerede sammenskæringer, gennembrydninger og detaljer forhøjer prisen for et nyt tag.

Se et eksempel på et budget med de fleste emner, som kan indgå, når du lægger tag