Åbn alleLuk alle

3. Planlægning af taget

Vejr- og vindforhold spiller naturligvis en stor rolle for, hvornår du kan gå i gang med taglægningen. Planlæg arbejdet i en periode, hvor du kan forvente, at vejret arter sig. Ikke kun fordi det er lettere at arbejde på taget i godt vejr, men også fordi du i en periode, hvor det gamle tag er taget ned og indtil det nye tag er lagt, vil have svært ved at varme din bolig op.

Planlæg arbejdsopgaverne

Skal du renovere et gammelt tage eller evt. skifte det helt ud, er det vigtigt at få overblik over tagets tilstand og tilstanden på den konstruktion, som skal bære det. Gennemgå konstruktionen sammen med en byggeteknisk rådgiver og få styr på konstruktionen, tagflader, tagrender, nedløbsrør, eventuelle kviste mv. Hvis du i forbindelse med taglægningen vi udnytte et loftsrum, skal du undersøge om tagkonstruktionen er egnet til det.

Her er nogle af de opgaver, du skal have med i din planlægning, når du skal lægge nyt tag:

 • Undersøgelse af tagkonstruktionen

 • Indhente tilbud på nyt tag fra fx 3 forskellige firmaer

 • Dimensionering og bestilling af nyt tag

 • Opsætte stillads og containere til byggeaffald

 • Nedtagning af det gamle tag

 • Bortkørsel af byggeaffald

 • Opretning af spær, øvrige reparationer af eller ændringer i tagkonstruktionen

 • Etablering af undertag og skotrender, inddækninger og gennemføringer

 • Efterisolering, ventilering og etablering af dampspærrer

 • Lægning af tagbeklædning

 • Nedtagning af stillads.

Læs mere i ”Gode Tage”

Styr på plan- og snittegninger

Før du kan gå i gang med arbejdet, skal du have nøjagtige tegninger af taget. Plan- og snittegningerne indeholder alle de nødvendige mål, som håndværkerne skal bruge. Hvis du skal ændre på konstruktionen, skal der nye tegninger til. Her er det en god idé at tage en rådgiver med på råd.

Beskriv det arbejde, som skal laves

Tegningerne og beskrivelserne bruges til at klarlægge, hvad det er, der skal laves, og hvor der kan opstå problemer. De er særligt vigtige, når mange håndværkere er involveret i byggeriet, og den ene faggruppe skal overtage, hvor den anden slipper. Derfor skal der være klare aftaler om, hvem der gør hvad, og det hele skal dokumenteres på tegninger eller i beskrivelser.

Det kan være en god idé at tage en rådgiver med på råd, når projektet skal tegnes og beskrives. En rådgiver har godt styr på reglerne og hvad der kan lade sig gøre og kan spare dig for både tid og unødige ekstraudgifter og sikre, at projektet også kan lade sig gøre i praksis.

Tilbud, aftaler og tidsplaner

Planlæg så mange detaljer som muligt, så du har et godt udgangspunkt for at indhente tilbud fra håndværkerne og og indgå konkrete aftaler. Det er en god idé også at tage en rådgiver med på råd i denne fase. En rådgiver kan hjælpe dig med at beskrive det, du skal have tilbud på og kan også hjælpe dig med efterfølgende at vælge mellem de indkomne tilbud, beskrive projektet og lægge en plan for arbejdet.

Du har også brug for at tage stilling til, hvilken entrepriseform du skal vælge og om du evt. skal tegne en forsikring i forbindelse med byggeriet.

Lav aftaler med håndværkerne

Inden du bestiller arbejdet, bør du lave en skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan med fordel benytte Standardaftalen AB-forbruger, som er et frivilligt aftalegrundlag mellem håndværkere og forbrugere. Hvis du undervejs i byggeprojektet beslutter dig for at lave ændringer i planen, bør du igen indhente tilbud og lave en fast aftale med håndværkerne om pris, kvalitet og opgavens omfang.

AB-Forbruger Standardkontrakt

AB-Forbruger Tillægsaftale

AB-Forbruger (Standardaftalebetingelser)