Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til taget

Der kan være krav om tilladelser, når du vil lægge nyt tag.

Tjek lokalplaner og servitutter

Normalt vil du ikke skulle søge kommunen om tilladelse til at lægge et nyt tag, men der kan dog være regler i en lokalplan for boligområdet eller servitutter på din grund, som indeholder specifikke krav om tagbelægningens type og tagets udformning.

Du finder lokalplaner ved at søge på din adresse på forsiden af Boligejer eller under 'Søg'. Servitutter finder du på Tinglysning.dk.

Fredet eller bevaringsværdig bygning

Hvis dit hus er fredet eller bevaringsværdigt, vil der også gælde særlige krav. Det er derfor altid en god idé at få en snak med kommunen, inden du går i gang med et større tagprojekt.

Byggeaffald

En tilbygning producerer også en masse affald. Før du går i gang med byggeriet, skal du derfor for det meste anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk