Åbn alleLuk alle

Tagetagen

En udvidelse op i tagetagen er en mulighed, hvis du mangler plads og ikke kan eller vil udvide grundarealet.

Brug pladsen på loftet

Hvis du mangler plads, kan det være en mulighed at bygge tagetage i stedet for at bygge til. Det er en selvfølgelig en forudsætning, at der er et frit rum under taget, som kan anvendes til formålet.

Men selvom pladsen ikke er givet på forhånd, kan rummet ofte skabes ved at ændre tagkonstruktionen. I ældre huse, som ofte har en tagkonstruktion med høj rejsning, er der normalt et stort tagrum med tilstrækkelig frihøjde, som umiddelbart kan indrettes til beboelse. Men det kan også godt lade sig gøre at etablere en tagetage på et et-plans typehus fra 1960’erne.

Tagetage eller nyt hus?

Det kan godt betale sig at regne på, om det er billigere at flytte end at bygge tagetage. En tagetage er omtrent lige så dyr som en tilbygning, og måske kan det bedre svare sig at finde et hus, der har den ønskede størrelse. Det er selvfølgelig en forudsætning, at du kan sælge boligen og dermed kan frigøre midler til en anden og større bolig.

Når du beregner, om det kan betale sig at bygge opad, spiller beliggenheden en stor rolle. Jo højere kvadratmeterprisen er i området, jo bedre betaler det sig at bygge til. Du skal også have omkostningerne ved at sælge og flytte med i beregningerne. Omkostninger til det nye hus og eventuelle udgifter til istandsættelse eller ombygning tæller også med i regnestykket.

Gør det selv-arbejde i tagetagen

Det er en stor opgave at inddrage tagetagen til beboelse. Selvom du har hænderne skruet rigtigt på, kan det være svært at overskue alle regler og krav, som stilles til fx isolering, konstruktion og brandsikring i en tagetage. Godt nok er der i princippet ikke noget i vejen for, at du selv bygger tagetagen. Men hvis du skal ændre på konstruktionen for at få plads til en beboelsesafdeling, eller du i samme forbindelse skal bygge badeværelse, er det ikke tilrådeligt, at du selv kaster dig ud i det.

Både ny tagkonstruktion og badeværelse er komplicerede tekniske løsninger, som kræver faglig viden ud over almindelige håndværksfærdigheder. For så vidt angår badeværelset er der desuden tekniske installationer, som skal udføres af autoriserede håndværkere for at være lovlige.

Brug en rådgiver

Hvis du skal ændre konstruktionen for at få plads til en tagetage, er det en rgtig god idé at tage en rådgiver med på råd. Tagkonstruktionen skal kunne modstå pres fra vejr og vind, og hvis du laver konstruktionsfejl risikerer du store skader på din bolig. Desuden er der en del faldgruber i forhold til konstruktionen, som du bør tage højde for.

Styr på byggeprocessen

Der er mange ting at holde styr på under et byggeprojekt. Også selvom du ikke bygger et helt hus, men blot renoverer eller bygger til.

Forløbet i et mindre byggeprojekt er dog nogenlunde det samme, som hvis du bygger fra bunden. Du skal stadig indhente tilbud, lave aftaler med håndværkerne, have styr på forsikringer, styre og føre tilsyn med byggeriet og sikre dig, at håndværkerne afleverer det, I har aftalt. Derfor kan du med fordel starte med at læse mere om byggeprocessen og få styr på det hele.

Læs mere om byggeprocessen