Åbn alleLuk alle

5. Lovkrav til tagetagen

Bebyggelsesprocent

Hvis din grunds bebyggelsesprocent ikke er fuldt udnyttet kan du søge tilladelse til at udnytte tagetagen. Hvis bebyggelsesprocenten allerede er fuldt udnyttet, får du sandsynligvis ikke lov til at udvide op i taget. Det er kommunen, som tager stilling til bebyggelsesprocenten i et givent boligområde.

Når du skal beregne etagearealet i tagetagen, er det kun det areal, hvor der er mindst 1,5 m fra gulvet og op til oversiden af tagbeklædningen, som tæller med.

Bygningsreglementet

Ud over bebyggelsesprocenten, som ikke må overskrides, stiller bygningsreglementet krav til en række forhold, som skal opfyldes. Bl.a. skal du overholde:

  • regler om redningsåbninger og flugtveje

  • regler om brandforhold

  • krav til konstruktioner og materialer

  • regler om indeklima og ventilation

  • regler om energiforbrug og isolering

Som udgangspunkt skal du overholde alle regler i Bygningsreglementet. Men de vigtigste regler er følgende:

Reglerne om byggeret

Reglerne om dimensionering af konstruktioner

Reglerne om fugt og holdbarhed

Reglerne om brandforhold

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.