Åbn alleLuk alle

3. Planlægning af tagetagen

Du skal tage stilling til mange ting, når du vil etablere en tagetage på boligen. Måske skal fundament og ydervægge forstærkes. Måske vi du lægges nyt tag ved samme lejlighed. Etagedækket skal i nogle tilfælde forstærkes, og der skal etableres et egentligt gulv.

Opgaver i tagetagen

Medmindre loftet skal være ét stort rum, skal der opbygges skillevægge. Der skal etableres opvarmning, monteres døre og vinduer, trapper og evt. kviste. Der skal også laves vægge og lofter, og du skal tage stilling til, hvor trappen skal være, og hvordan du undgår at omdanne stuer og andre rum til gennemgangsrum for overetagen. Hvis du vi bygge køkken eller badeværelse, skal der også etableres vand og afløbsinstallationer i de nye rum.

Det er alt i alt et meget stort projekt. Hvis du ikke er vant til byggeopgaver, kan det være en rigtig god idé at koble en arkitekt eller anden byggesagkyndig rådgiver på opgaven. Rådgiveren kan hjælpe dig med at sikre lovligheden af byggeriet, sikre at det opfylder dine øvrige krav og ønsker, og at tilbygningen passer til resten af huset. Du kan vælge at nøjes med rådgivning i de indledende faser og få arkitekten til at hjælpe dig med at afsøge mulighederne, men du kan også vælge at få mere omfattende rådgivning lige fra de første streger slås, og til det færdige byggeri afleveres.

Uanset om du tager en rådgiver med på råd eller ej, skal du tage stilling til og planlægge en lang række muligheder og opgaver. Alt efter projektet, er nogle af de vigtigste opgaver følgende:

  • Undersøgelser af fundament og jordbundsforhold

  • Skitse-, plan- og snittegninger af tagetagen

  • Budget og projektering af tagetagen

  • Ansøgning om byggetilladelse

  • Indhentning af tilbud

  • Valg af materialer – fx tagbelægning, vinduer, gulve mv

  • Forsikringer, stilladsleje mv.

  • Sikkerhedsforhold tor håndværkerne

  • Planlægning af hele den praktiske udførelse

  • Byggesyn og afleveringsforretning.

Få plan- og snittegninger på plads

Før du kan gå i gang med arbejdet, skal du have nøjagtige tegninger af rummet. Hvis du skal inddrage kvadratmeter fra et tilstødende rum, skal hele arealet med på tegningen. Plan- og snittegningerne indeholder alle de nødvendige mål, som håndværkerne skal bruge.

Beskriv det arbejde, som skal laves

Tegningerne og beskrivelserne bruges til at klarlægge, hvad det er, der skal laves, og hvor der kan opstå problemer. De er særligt vigtige, når mange håndværkere er involveret i byggeriet, og den ene faggruppe skal overtage, hvor den anden slipper. Derfor skal der være klare aftaler om, hvem der gør hvad, og det hele skal dokumenteres på tegninger eller i beskrivelser.

Det kan være en god idé at tage en rådgiver med på råd, når projektet skal tegnes og beskrives. En rådgiver har godt styr på reglerne og hvad der kan lade sig gøre og kan spare dig for både tid og unødige ekstraudgifter og sikre, at projektet også kan lade sig gøre i praksis.

Tilbud, aftaler og tidsplaner

Planlæg så mange detaljer som muligt, så du har et godt udgangspunkt for at indhente tilbud fra håndværkerne og og indgå konkrete aftaler. Det er en god idé også at tage en rådgiver med på råd i denne fase. En rådgiver kan hjælpe dig med at beskrive det, du skal have tilbud på og kan også hjælpe dig med efterfølgende at vælge mellem de indkomne tilbud, beskrive projektet og lægge en plan for arbejdet.

Du har også brug for at tage stilling til, hvilken entrepriseform du skal vælge og om du evt. skal tegne en forsikring i forbindelse med byggeriet.

Lav aftaler med håndværkerne

Inden du bestiller arbejdet, bør du lave en skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan med fordel benytte Standardaftalen AB-forbruger, som er et frivilligt aftalegrundlag mellem håndværkere og forbrugere. Hvis du undervejs i byggeprojektet beslutter dig for at lave ændringer i planen, bør du igen indhente tilbud og lave en fast aftale med håndværkerne om pris, kvalitet og opgavens omfang.

AB-Forbruger Standardkontrakt

AB-Forbruger Tillægsaftale

AB-Forbruger (Standardaftalebetingelser)