Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til tagetagen

I mange tilfælde skal du have byggetilladelse til at bygge tagetage.

Hvornår skal du søge byggetilladelse

Det afgørende for om inddragelse af et loftrum kræver byggetilladelse er, om bygningsreglementets bestemmelser er påset i forbindelse med behandlingen af den oprindelige byggetilladelse. Det vil sige, at hvis der tidligere er stillet krav til en udnyttelig tagetage, som på daværende tidspunkt opfyldte kravene til beboelse, vil en senere inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse ikke kræve en byggetilladelse.

I modsætning hertil vil en senere inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse kræve en byggetilladelse, hvis der ikke tidligere er stillet krav til den udnyttelige tagetage i overensstemmelse med kravene til beboelse, idet der vil være tale om en væsentlig anvendelsesændring i henhold til byggelovens § 2, stk. 2, litra c.

Det forhold, at en udnyttelig tagetage er medregnet til bebyggelsesprocenten betyder ikke nødvendigvis, at en ændret anvendelse fra udnyttelig tagetage til bolig ikke kræver en byggetilladelse.

Helt ny 1. sal

Bygger du en helt ny 1. sal oven på huset, vil der altid være tale om en udvidelse af etagearealet. Et sådant projekt vil derfor altid kræve, at du ansøger kommunen om en byggetilladelse.

Der kan også være grænser for, hvor højt huset må være, især hvis det ligger tæt på skel.

Byggeaffald

En ombygning af tagetagen kommer til at efterlade en del byggeaffald, som du ikke uden videre må køre på genbrugspladsen. Før du går i gang med byggeriet, skal du i de fleste tilfælde anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald
  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk

Færdigmelding til kommunen

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug, men det er muligt, at kommunen ønsker at komme og kontrollere, om du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen.

Du færdigmelder dit byggeri på Byg og Miljø