Åbn alleLuk alle

Tage, tagrender og nedløbsrør

Taget udsættes i løbet af året for hårde og skiftende påvirkninger af vind og vejr. Og utætte eller tilstoppede tagrender kan give alvorlige vand- og fugtskader på huset. Derfor er det en god idé jævnligt at tjekke tag, tagrender og nedløbsrør for skader.

Afskallet eternittag

Typiske skader: taget

Det kan være svært selv at vurdere tagets tilstand og sætte fingeren på de ømme punkter, ikke mindst fordi taget ofte er svært tilgængeligt. Men hvis tag, tagrender og nedløbsrør ikke er helt tætte, kan det føre til alvorlige råd- og svampeskader i både tagkonstruktionen, i resten af taget og i fundamentet.

De typiske skader udvendigt på taget er:

 • Løse eller revnede tagsten eller tagplader
 • Utætte sammenføjninger
 • Utæt belægning
 • Tilstoppede aftræksventiler
 • Råd i sternbrædder, spær, vindskeder eller andet træværk.

De typiske skader indvendigt på taget er:

 • Løse bindinger – og dermed løse tagsten
 • Utæt understrygning og smuldrende mørtel
 • Skjolder, skimmelsvamp eller direkte råd som følge af fugtproblemer
 • Utætte tagsammenskæringer
 • Forkert udført undertag
 • Revner i undertaget
 • Utætheder omkring skorsten, ventilationsrør og andre sammenføjninger
 • Indtrængende vand eller fugtskjolder på lofter eller øverst på vægge.

Typiske skader: Tagrender og nedløbsrør

Hul i tagrende

Vand fra tilstoppede eller utætte tagrender og nedløbsrør er en af de mest almindelige årsager til skader på huset. Fungerer tagrenderne ikke, vil vandet løbe ud over kanten af tagrenden eller ud af utætheder og fosse ned ad facaden, når det regner. Det vil ret hurtigt forårsage direkte skader på både malede, pudsede og murede facader, på træværk og på døre og vinduer. Længere tids påvirkning af vand vil forårsage indirekte fugtskader i form af bl.a. råd og svamp på konstruktionerne længere inde i huset. Får regnvandet lov at løbe ned ad facaden og samle sig på jorden, vil det også kunne give indtrængende fugt i kælderen.

Typiske skader på tagrender og nedløbsrør:

 • Tilstoppede tagrender
 • Utætte tagrender
 • Skæve tagrender med forkert fald
 • Tilstoppede nedløbsrør
 • Tilstoppede afløbsbrønde
 • Utætte nedløbsrør
 • Råd eller svamp i tagrendekasser.

Tilladelser og anmeldelser

Det kræver ingen særlige tilladelser at vedligeholde tagrender og nedløbsrør.

Lovkrav

De vigtigste regler i Bygningsreglementet er:

Reglerne om fugt og holdbarhed

Reglerne om vand- og afløbsinstallationer

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.