Skitser, tegninger og beskrivelser

Skitser, målfaste tegninger og beskrivelser af et byggeri viser alle detaljer ved en bygning og udgangspunktet for fx ansøgning om byggetilladelse.

Skitser

Et skitseforslag omsætter idéerne til et visuelt forslag og er arkitektens første udspil til et byggeprojekt. Skitseforslaget tager højde for forhold som fx lysindfald, rumfordeling og indgange og giver et foreløbigt indtryk af byggeriet.

Skitseforslaget indeholder typisk

  • grundplan, facadetegninger og rumlige skitser tegnet i løs hånd eller på computer
  • en økonomisk vurdering af, hvad det vil koste
  • et overblik, hvor lang tid det vil tage at udføre
  • et bud på materialer og gennemgående farver
  • en undersøgelse af særlige forhold, som kræver afklaring – fx ingeniørberegninger eller geotekniske analyser.

Skitseforslaget er et konkret udspil,som du fx kan tage med i banken, hvis du skal forhandle finansiering, og som du også kan bruge til at få en forhåndsgodkendelse hos kommunen. Du kan dog ikke få byggetilladelse på baggrund af en skitse.

Tegninger

Der kan ligge mange tegninger til grund for bygninger. Fx arkitekttegninger eller tekniske tegninger, som bruges under et byggeri eller til at dokumentere forholdene i bygninger. Tegningsmaterialet skal være målfast og detaljeret og vise bygningen fra mange forskellige vinkler - fx plantegninger, snittegninger, tegninger af facade mm. Der kan også være detaljetegninger over kritiske knudepunkter og andre komplicerede konstruktioner.

De færdige tegninger består af

  • oversigtstegninger, der viser placeringen på grunden i forhold til nabo og vej
  • hovedtegninger, der viser planer, snit og facader på huset
  • evt. tegninger, der i flere detaljer viser opbygning af køkken, badeværelse eller andet
  • egentlige detailtegninger, der viser opbygning af konstruktionsdetaljer eller inventar.

Tegningerne er målfaste og indeholder de præcise mål på bygningen. I de fleste tilfælde indeholder arkitekters tegningsmateriale også en præsentation af projektet og en tilbudsliste, som kan bruges overfor de håndværkere, der skal afgive tilbud.

Beskrivelser

En beskrivelse indeholder detaljerede informationer om alt det, som umiddelbart ikke kan tegnes. Det kan fx være beskrivelse af materialer eller byggekomponenter og informationer om hvilke normer og krav byggeriet skal overholde. Beskrivelsen kan også medtage ingeniørberegninger, statiske beregninger eller varmetabsberegninger.

Beskrivelsen bør også indeholde materiale- og arbejdsbeskrivelser og en tidsplan for arbejdets udførelse. Sammen med tegninger og skitser udgør beskrivelsen det projektmateriale, som gør det muligt for fx håndværkere at afgive tilbud på en byggeopgave. Jo mere præcist og detaljeret et byggeprojekt er beskrevet, jo bedre grundlag har håndværkerne for at give en præcis pris.

En detaljeret beskrivelse minimerer risikoen for uforudsete ekstraomkostninger og de gr det nemmere at sammenligne tilbud fra håndværkerne. Samtidig giver den grundige beskrivelse gode muligheder for at undgå hovasløsninger og forhindre byggesjusk.

Tegninger, når du renoverer eller bygger om

Vær opmærksom, når du renoverer eller bygger om. De eksisterende plantegninger stemmer ikke altid overens med de faktiske forhold. Sørg derfor for at opdatere tegningerne og få registreret alle detaljer. Brug også fotos til at dokumentere eksisterende forhold, så alle kender udgangspunktet.

Hvis du ikke allerede har tegningerne selv, kan du for det meste downloade dem.

Download byggesager fra filarkivet

Eller hent byggesagerne på weblageret

Hvis din kommune endnu ikke har digitaliseret byggesager og tegninger, kan du kontakte kommunens tekniske forvaltning og bede om at få dem udleveret. Byggesager er offentlige, undtagen hvis de indeholder personfølsomme oplysninger. For det meste har du altså også mulighed for at undersøge, hvilke ændringer der tidligere er lavet på boligen.