Åbn alleLuk alle

Tilbud fra håndværkere

Et tilbud skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvad tilbuddet dækker, hvis det ikke refererer til dit eget projektmateriale.

Udspecificeret tilbud

Det er en stor fordel, hvis tilbuddet er udspecificeret med hensyn til de forskellige dele af byggeriet. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene, hvis de ikke indeholder helt de samme ydelser og gør det også nemmere, hvis det viser sig nødvendigt at lave en sparerunde. Det skal fremgå af tilbuddet, hvor længe det er gældende.

Hvilket tilbud skal du vælge?

Hvis de forskellige tilbud er helt sammenlignelige og tilbyder helt samme ydelser, materialer og så videre, er det nemt at vælge det billigste. I praksis kan det dog være svært, og det afhænger meget af hvor præcist projektmateriale du eller din rådgiver har udarbejdet.

Der vil også altid være taget forbehold i tilbuddet. Udover standardforbehold, som kan gå på uforudsete hændelser eller manglende sikkerhedsstillelse, kan der være taget forbehold for dele af projektet, som ikke er ordentligt beskrevet, eller som kan vise sig at indeholde ubehagelige overraskelser.

Når du har valgt et tilbud, kan du enten sende en skriftlig accept eller indgå en skriftlig aftale med det valgte firma.

Forskel på tilbud og overslag

Når du skal have udført håndværksarbejde er der forskellige måder at aftale prisen på.

Tilbud med fast pris

Et tilbud er en aftale om en fast pris på arbejdet. Jo mere præcist arbejdet er beskrevet i tekst og tegning, jo bedre mulighed har håndværkeren eller entreprenøren for at udregne den rigtige pris. Er der usikkerhed om hvad opgaven faktisk indeholder, vil der blive taget flere forbehold i tilbuddet og prisen kan meget vel blive højere, fordi tilbudsgiveren er usikker.

Er arbejdet derimod grundigt beskrevet, er et fast tilbud at foretrække, da du på forhånd ved, hvad arbejdet kommer til at koste. Ved bare lidt større projekter skal du altid sørge for at få et fast tilbud.

Når du tager stilling til et tilbud er det vigtigt, at du sikrer dig, at det rent faktisk indeholder alt det, som er beskrevet i projektmaterialet, både arbejde og materialer, samt udgifter til f.eks. bortkørsel af byggeaffald, byggepladsomkostninger med mere.

Ekstraarbejder

Hvis forudsætningerne for tilbudsprisen ikke holder har håndværkeren krav på ekstra betaling. Det kan f.eks. skyldes, at du laver ændringer undervejs i projektet, eller at dele af huset i forbindelse med en ombygning viser sig at være i dårligere stand end antaget, og derfor kræver mere arbejde. Ekstraarbejder vil blive udført efter regning, hvis ikke andet bliver aftalt.

Prisoverslag

Ved et overslag giver håndværkeren dig et skøn over, hvor meget et stykke arbejde vil koste, men det er altså ikke bindende på samme måde som et tilbud.

Arbejde efter regning

Når arbejdet udføres efter regning betaler du kun for det arbejde, der rent faktisk bliver udført plus materialer og andre omkostninger, men du kan altså ikke være sikker på den endelige pris. Regningsarbejde benyttes mest i forbindelse med mindre reparationer og arbejder.