Tjekliste og analyse til leje af erhvervslokaler

   

Tjekliste

Tjekliste til erhvervslejeloven er tiltænkt som en hjælp til lejere og udlejere, som skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler.

Tjeklisten omfatter de områder, som lejer og udlejer bør være særligt opmærksomme på ved indgåelse af en erhvervslejeaftale. Tjeklisten er ikke udtømmende, og man skal derfor være opmærksom på, at der kan være forhold i den konkrete sag, som man bør undersøge nærmere

Se tjeklisten

Analyse af erhvervslejeloven

Læs resultatet af en analyse af erhvervslejeloven foretaget af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Erhvervsministeriet og Finansministeriet nedsat i september 2014.

Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af ”Analyse af fremtidens detailhandel” offentliggjort af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2014.

Læs om analysen