Statistik over tvangsauktioner

Selv om der har været en stigning i antallet af tvangsauktioner i kølvandet på finanskrisen, bliver der fortsat anmeldt langt færre tvangsauktioner end i 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.

Historisk oversigt over tvangsauktioner

Grafen her på siden viser den historiske udvikling i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner siden 1979, og udviklingen viser, at der siden midten af 90’erne og frem til i dag har været langt færre tvangsauktioner end i 1990’erne og 1980’erne.

Antallet af tvangsauktioner afhænger først og fremmest af den generelle økonomiske udvikling. Når ledigheden og renteniveauet stiger, og boligpriserne falder, kommer der flere tvangsauktioner, fordi flere boligejere får vanskeligere ved at betale ydelsen på deres lån.

I årene efter finanskrisen i 2008 var stigningen i antallet af tvangsauktioner imidlertid mindre dramatisk end i tidligere kriseperioder. Det kan skyldes den økonomiske politik i 1980’erne og 1990’erne, indførelsen af mere fleksible låntyper og afdragsfrihed i begyndelsen af 00’erne samt den lave rente i kølvandet på finanskrisen.

Statistik over tvangsauktioner 1979-2017

Kilde: Danmarks Statistik