Åbn alleLuk alle

Statistik over tvangsauktioner

Selv om der har været en stigning i antallet af tvangsauktioner i kølvandet på finanskrisen, bliver der fortsat anmeldt langt færre tvangsauktioner end i 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.

Historisk oversigt over tvangsauktioner

Grafen her på siden viser den historiske udvikling i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner siden 1979, og udviklingen viser, at der i en periode på næsten 15 år var færre end 400 tvangsauktioner månedligt. Når tallet sammenlignes med tallene fra begyndelsen af 1990’erne, vidner det om en periode med få tvangsauktioner.

Antallet af tvangsauktioner afhænger først og fremmest af den generelle økonomiske udvikling. Når ledigheden og renteniveauet stiger, og boligpriserne falder, betyder det derfor ofte, at antallet af tvangsauktioner stiger, fordi boligejere får vanskeligere ved at betale ydelsen på deres lån.

I årene efter finanskrisen var stigningen i antallet af tvangsauktioner imidlertid mindre dramatisk end i tidligere kriseperioder. Det kan skyldes forhold som den skrappere økonomiske politik i 1980’erne og 1990’erne, indførelsen af mere fleksible låntyper og afdragsfrihed i begyndelsen af 00’erne samt den lave rente i kølvandet på finanskrisen.

Statistik over tvangssuktioner 1979-2015

Kilde: Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik nr. 524, 5. november 2015.