Udskiftning af forretningsvinduer i ejerforening

  • Opdateret 12. februar 2019

Spørgsmål

Udskiftning af forretningsvinduer i ejerforening med 5 ejere. I ejendommen har de enkelte ejere indtil nu udskiftet vinduer og døre (med termoglas) for egen regning. Spørgsmålet er nu, om de to forretninger i gadeplan, kan kræve deres vinduer udskiftet til thermoglas samt udskiftning af vinduesrammerne, hvis de gamle ikke kan bære det nye glas? Kan ejerforeningen nægte dette med henvisning til gældende praksis om at de enkelte ejere selv har betalt. Skal en sådan flertalsbeslutning om nægtelse af udskiftning tinglyses?

Svar

Kære spørger

Det er vedtægternes ordlyd, der er afgørende for, hvem der skal afholde udgifterne til udskiftning af vinduerne i forretningerne.

Såfremt sådanne udgifter ifølge vedtægterne skal afholdes af foreningen, kan I kun ændre herpå ved at ændre vedtægterne. Bemærk, at vedtægter som oftest ikke kan ændres ved simpelt flertal blandt foreningens medlemmer. Der kræves som regel et kvalificeret flertal. Disse afstemningsregler vil med al sandsynlighed fremgå af vedtægterne.

En eventuel ændring af vedtægterne skal tinglyses for at sikre retten mod erhververe og kreditorer, men selv uden tinglysning, vil de ændrede regler gælde for de nuværende ejerlejlighedsejere.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten