Sådan undgår du radon i dit hus

Se film 4: Sådan undgår du radon i dit hus

Filmen viser hvad du kan gøre for dels at sænke niveauet og dels forhindre radon i at trænge ind i dit hus.

Vi viser bl.a. hvor det er vigtigt at tætne og hvordan et radonsug fungerer.

Synstolkning til film 4 (pdf)
Vejledning til videoafspiller (pdf)

Nedbring niveauet af radon i dit hus

Det vigtigste, du kan gøre for at nedbringe radon i dit hus, er at sørge for udluftning, ventilation og tæthed i bygningen.

Hvis du har mistanke om for højt radonniveau i dit hus, og du får det bekræftet ved en måling, har du flere muligheder for at nedbringe radon i dit indeklima. Dine muligheder er i hovedtræk enten øget ventilation/udluftning, tætning af huset eller i særlige tilfælde f.eks. radonsug:

1. Ventilation og udluftning

God ventilation og udluftning kan nedsætte niveauet af radon i dit hus. Ventilationen kan baseres på:

  • Udluftning gennem åbne vinduer og døre
  • Naturlig ventilation via aftrækskanaler
  • Mekanisk udsugning og indblæsning.

God ventilation og udluftning er under alle omstændigheder til fordel for dit indeklima. Sørg derfor altid for, at dit hus er godt ventileret og udluftet.

Læs mere om ventilation og udluftning

Hus med kælder - udluftning

2. Tætning af boligen

Du kan forhindre radon i at trænge ind i boligen ved at sørge for, at der ikke er revner, sprækker eller utætheder i fundamenter, isoleringslag, stuegulv, kældergulv og -vægge og ved afløbsinstallationer, indføring af vandledninger og andre rørgennemføringer.

Hvis boligen er tæt, så kan radon ikke trænge ind.

Læs mere om tætning af boligen

sprækker i fundament

3. Radonsug

Et radonsug etableres ved at skabe et undertryk under dit hus, der suger den radonholdige luft væk under gulvniveau, før den trænger ind i boligen.

Radonsuget er den mest avancerede metode til at sænke radonindholdet i hjemmet.

Løsningen kan typisk gennemføres for 10.000-40.000 kr.

Læs mere om radonsug

radonsug

Radonindhold over 100 bq/m3

Har du målt et radonindhold på over 100 bq/m3, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen følgende:

  1. Først tjekker du huset for, hvilke årsager der kan være til, at radonindholdet er for højt
  2. Derefter sørger du for at udbedre mangler ved huset, så radonindholdet reduceres tilstrækkeligt.

Når du selv tjekker huset efter, kan det være, at du opdager et af følgende forhold:

  • At du ikke har mekanisk udluftning, og at du derfor skal lufte ud oftere og helst flere gange dagligt.
  • At du gerne vil installere mekanisk udluftning i huset.
  • At der skal lukkes af til kælderen med en dør eller lem, for at forhindre at radon på den måde kan trænge op i huset
  • At der er revner og utætheder mod jord, som bør tætnes for at forhindre radon i at trænge ind i huset.

Du kan bruge tjeklisten her på Radonguiden.

Max 100 Bq radon

Radonindhold mellem 100 og 200 Bq/m3 - tiltag

Trafik- og Byggestyrelsen anbefaler, at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3. Det kan være et eller flere af følgende typer af tiltag og for at vælge den rette løsning for dig, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der beskæftiger sig med radon:

Tætning af fri betonplade i terrændæk (tiltag 1)
Tætning af kældervægge og -gulve (tiltag 2)
Tætning af etageadskillelse (tiltag 3)
Tætning af gennemføringer (tiltag 4)
Tætning af adgangsvej til kælder og krybekælder (tiltag 5)
Øget luftskifte i kælder og beboede rum (tiltag 6)
Aktiv ventilation med udeluft (tiltag 7)

Radonindhold over 200 Bq/m3 - tiltag

Trafik og Byggestyrelsen anbefaler, at der i eksisterende bygninger iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3. Det kan være et af følgende typer af tiltag og for at vælge den rette løsning for dig, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der beskæftiger sig med radon:

Udskiftning eller etablering af betonplade i terrændæk (tiltag 8)
Etablering af membran (tiltag 9)
Radonsug (tiltag 10)
Ventilation i suglag (tiltag 11)
Sug i krybekælder eller kælder (tiltag 12)
Ventilation i kælder eller krybekælder (tiltag 13)

Hvem kan du kontakte for at få hjælp

Hvis der ikke er åbenlyse årsager til et for højt radonindhold, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at du kontakter en rådgiver, fx et rådgivende ingeniørfirma, der beskæftiger sig med radon.

I første omgang kan det være en god idé blot at bede om en uforpligtende snak om, hvad årsagerne til det høje radonindhold kan være, og hvad du bør foretage dig.

Det kan også være en god idé at lave en aftale med fx et rådgivende ingeniørfirma om en uforpligtende besigtigelse af huset. I nogle tilfælde kan du på den måde få at vide, hvad årsagerne er, og du kan med den viden selv få en håndværker til fx at udbedre revner og sprækker i fundamentet mod jord eller fx øge ventilationen i huset.

Hvis du har behov for det, kan rådgiveren i nogle tilfælde også stå for kontakten og de konkrete aftaler med en håndværker. Rådgiveren kan også kvalitetssikre bagefter, så du er sikker på, at du har reduceret radonindholdet i dit hus tilstrækkeligt.

Hvis det fx viser sig, at der er behov for at etablere et radonsug, kan det være en god idé at have en rådgiver som sparringspartner eller som styrende i processen. Du kan i nogle tilfælde bruge målefirmaet som sparringspartner og rådgiver i stedet for et rådgivende ingeniørfirma.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du fra starten får en klar aftale med dem om, hvor meget der er gratis rådgivning, og hvor meget rådgiveren skal sørge for - og have betaling for.