3. Vælg lån

Inden for de senere år er der kommet mange nye låntyper på markedet. De mange låntyper kan dog grundlæggende opdeles i fastforrentede lån og lån med variabel rente. De fleste typer lån kan kombineres med afdragsfrihed. Når du skal vælge lån, skal du altså grundlæggende beslutte, om lånet skal være med fast eller variabel rente, og om du vil have et lån med eller uden afdrag.

Undersøg

  • Hvad det koster at oprette lånet (stiftelsesomkostninger) hos de enkelte udbydere
  • Hvad du skal betale i bidrag for administration af dit lån
  • Hvad det koster at indfri lånet før tid
  • Hvordan din samlede belåning af boligen kan sammensættes

Ydelse og omkostninger

Du kan belåne op til 80 % af din ejendoms kontantværdi, hvis det er en helårsbolig og 75 %, hvis det er et fritidshus, med realkreditlån.

De mest udbredte hovedtyper af lån er:

  • Obligationslån (realkreditlån) med fast rente
  • Obligationslån (realkreditlån) med variabel rente
  • Kontantlån med rentetilpasning (rentetilpasningslån)
  • Prioritetslån (realkreditlignende bankboliglån)

Institutterne udbyder forskellige varianter af de enkelte låntyper, og du bør derfor altid få tilbud fra flere institutter.

Sammenlignet på første års ydelse før skat er variabelt forrentede lån normalt billigst og fastforrentede lån dyrest.

De billigste lån rummer til gengæld risiko for, at ydelsen stiger i løbetiden. Hvis du vælger et lån med variabel rente, skal du altså være forberedt på, at din ydelse ændrer sig, når renten på lånet ændres. Ydelsen vil blive højere, når renten stiger, mens ydelsen derimod bliver lavere, når renten falder.

Blandt andet som følge af skærpede tilsynskrav, har realkreditinstitutterne løbende forøget omkostningerne i form af højere bidragssats og kursskæring, især når de tilbyder boligejere lån med hyppige rentetilpasninger. Du skal derfor være særligt opmærksom på, hvor stor den reelle besparelse er ved valg af særligt den type lån, når de samlede omkostninger tages i betragtning.

Løbetid

Du kan vælge at betale dit lån tilbage på op til 30 år. Den løbetid, som du vælger, påvirker både din ydelse og det, du samlet set kommer til at betale i rente over lånets løbetid.

Du kan også vælge en låntype, som giver mulighed for at tilpasse lånets løbetid ved halvårlige refinansieringer med henblik på at fastholde så lav en ydelse som muligt.

Afdragsfrihed

Afdragsfrihed betyder, at du ikke betaler af på lånet i en given periode. På de fleste lån har du mulighed for at vælge én eller flere afdragsfrie perioder. Men mulighederne afhænger af, hvilket produkt du vælger. Dine muligheder afhænger også af dit valg af institut, da institutterne tilbyder forskellige løsninger og sammensætninger af låntyper, når du skal finansiere dit boligkøb med lån med afdragsfrihed. Her gælder det i særlig grad, at det er vigtigt at få tilbud fra mere end en udbyder og sammenligne priserne - både ved optagelse af lånet og til den løbende ydelse.

Når du optager et afdragsfrit lån, bør du være opmærksom på, at du i den afdragsfri periode ikke nedbringer din gæld. Dermed sparer du heller ikke op i boligen og skaber en friværdi. Det har især betydning, hvis ejendomspriserne falder. Falder værdien af huset, mens din gæld forbliver uændret, bliver du teknisk insolvent.

Hvis du vælger afdragsfrihed i mere end 10 år, kan der være en større risiko for, at du bliver teknisk insolvent i perioder af lånets løbetid, fordi priserne på boligmarkedet svinger. Den situation kan du læse mere om i afsnittet om teknisk insolvens.

Læs mere under FAKTA i venstre side.