Valuarvurdering

  • Opdateret 25. marts 2019

Spørgsmål

I forbindelse med salg af en andelsbolig er jeg efter ca. 10 måneder blevet mødt med et krav fra køber om tilbagebetaling af ca. 100.000 kr., da de viser sig, at valuarvurderingen var behæftet med fejl.

Da både køber og jeg var i god tro om andelens værdi ved indgåelsen af aftalen, er jeg i tvivl om, hvem der bærer risikoen for fejl i andelskrone, når det er 10 måneder siden, at købsaftalen blev underskrevet?

Svar

Kære Spørger

Du bærer som sælger som udgangspunkt risikoen for en fejl i vurderingen.

Den nye lov om forældelse i.f.m. krav mod sælgere i andelsboligforeninger trådte i kraft den 1. juli 2018.

Inden da gjaldt en forældelse på 6 måneder.

Så hvis I har handlet inden 1. juli 2018 kan købers krav være forældet.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten