Åbn alleLuk alle

Kedler og varmeanlæg

De fleste huse opvarmes ved hjælp at et centralvarmeanlæg, der drives af enten fjernvarme eller af et olie- eller gasfyr. Inden fyringssæsonen går i gang, er det en god idé at tjekke både selve varmeanlægget, radiatorerne og gulvvarmen, så du undgår problemer, når kulden sætter ind.

Typiske skader

I et almindeligt centralvarmeanlæg opvarmes vandet i en kedel af enten et olie- eller gasfyr. Har du fjernvarme, overføres varmen fra fjernvarmeværket til vandet i dit varmeanlæg via en såkaldt varmeveksler. Det opvarmede vand føres rundt i huset i et lukket rørsystem til radiatorer og eventuelle gulvvarmeslanger. Det afkølede vand føres tilbage og opvarmes på ny.

Typiske årsager til et dårligt fungerende varmeanlæg er:

 • For lavt tryk
 • Luft i radiatorerne
 • Utætheder i rør og radiatorer
 • Fugtskjolder bag radiatorer og ved varmerør.

Tjek dit varmeanlæg

For at tjekke varmeanlægget skal du tænde for det og for en eventuel cirkulationspumpe. Mange anlæg har en cirkulationspumpe, som driver vandet rundt i rørene. Er pumpen ikke tændt, vil radiatorer og gulvvarme kun blive varme i begrænset omfang.

Tjek trykket

 • Der skal være et vist tryk i varmeanlægget, for at det kan fungere. Trykket kan aflæses på en måler ved kedlen eller varmeveksleren. Nålen skal være i det grønne felt, hvilket normalt vil svare til ca. 1,5-2 bar. Er trykket for lavt, vil der komme luft i radiatorerne i stedet for vand.

 • Er trykket for lavt, kan du efterfylde vand på anlægget, og herefter udlufte radiatorerne. Gentag om nødvendigt et par gange.

 • Det er ikke ualmindeligt, at der skal fyldes lidt ekstra vand på systemet, inden fyringssæsonen starter. Hvis trykket er meget lavt, og der jævnligt skal efterfyldes, tyder det på en utæthed, og så skal du tilkalde et vvs-firma. Inspicer selv alle synlige rør og radiatorer for utætheder og vær meget opmærksom på fugtskjolder på lofter og vægge, hvor der kan være skjulte rør.

Tjek radiatorerne

 • Skru alle radiatorer helt op for at se, om de kan blive varme. Skru også op for gulvvarmen, men vær opmærksom på, at der kan gå op til et døgn før gulvet er gennemvarmt.

 • Hvis en radiator ikke bliver varm, så prøv at udlufte den.

 • Hvis det dét ikke hjælper, så afmonter termostatgrebet og tjek om den lille stift bagved kan bevæge sig frit. Hvis det heller ikke hjælper at ”motionere” stiften, kan det være nødvendigt at tilkalde en vvs-installatør, som kan eventuelt kan udskifte termostaten.

Eftersyn af oliefyr

 • Hvis du har en fast aftale om levering af olie, vil din leverandør normalt sørge for, at der er olie på din tank. Det kan dog svigte, så tjek for en sikkerheds skyld oliestanden.

 • Service og reparation af oliefyret bør udføres af en servicetekniker.

 • Rensning af kedlen udføres efter behov.

Eftersyn af naturgasanlægget

 • Gasfyret skal synes hvert fjerde år.

 • Hvert 15. år skal der foretages et udvidet eftersyn af hele anlægget.

 • Al service og reparation på et naturgasanlæg bør udføres af fagfolk. Det kan være meget farligt at pille ved anlægget selv, så lav en serviceaftale med din udbyder af naturgas.

Eftersyn af fjernvarmeanlægget

 • Fjernvarmeanlæg kører normalt uden de store problemer, men det kan være en god idé at lave en aftale med et vvs-firma eller din fjernvarmeleverandør om et årligt tjek af anlægget. Her kontrolleres det bl.a., om systemets frem og tilbageløbstemperatur er optimal, således at varmen udnyttes bedst muligt.

Tilladelser og anmeldelser

Det kræver ikke særlige tilladelser at vedligeholde dit eksisterende varmeanlæg. Hvis der alene er tale om en reparation kræver det ikke tilladelse, men hvis der udskiftes væsentlige dele kræves der tilladelse. Skal dog stadig overholde bygningsreglementets øvrige regler.

Hvis du vil installere en anden varmekilde, fx et jordvarmeanlæg, skal du søge tilladelse til det hos din kommune.

Lovkrav

Bygningsreglementet har en række krav til varmeanlægget i din bolig. De vigtigste er:

Reglerne om fordelingsanlæg til varme, køling og varmt brugsvand

Reglerne om fyringsanlæg og aftrækssystemer

Regler for syn og vedligeholdelse

Det kan være en fordel at få et oliefyr løbende tilset for at sikre en optimal drift af fyret. Har du et gammelt oliefyr kan der være penge at spare ved at udskifte oliefyret. Men det er ikke lovpligtigt at få foretaget energimålinger eller energisyn af et oliefyr.

Du har mulighed for at få gratis og uvildig rådgivning om udskiftningen af dit olie- og naturgasfyr med en anden opvarmningsform, der passer til din bygning. Du kan ringe til rådgivningstjenesten på 70 333 777 eller læse mere på Sparenergi.dk. Rådgivningen udføres for Energistyrelsen af et partnerskab bestående af Energitjenesten, Bolius og Teknologisk Institut.