Åbn alleLuk alle

Planlæg årets vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et sundt og problemfrit hus, er det vigtigt at du løbende tjekker husets forskellige dele. Det er også en god idé at planlægge og prioritere de almindelige vedligeholdelsesopgaver - både ude og inde.

Løbende vedligeholdelse

Det er især husets ydre dele i form af tag, facade, døre og vinduer samt vand- varme- og afløbsinstallationer, som du skal være opmærksom på. Sker der skader her på grund af manglende vedligeholdelse, uheld eller almindeligt slid, kan det hurtigt skabe alvorlige problemer for huset og være meget dyrt at udbedre.

Nogle opgaver er det vigtigt at udføre på bestemte tider af året. Det gælder fx klargøring af huset til vinteren, herunder rensning af tagrender og eftersyn af varmeanlægget. Andre opgaver, især de indvendige, kan i princippet udføres hele året.

Tjek skorstenen

Er der tilsluttet oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende til din skorsten, skal den undersøges og fejes mindst en gang om året.

Gode råd til at undgå skorstensbrand

Hold øje med din skorsten og tjek især:

 • At murværk, fuger samt eventuelt puds på skorstenen er uden revner og afskalninger både udvendigt og indvendigt.
 • At afdækningen over skorstenen (ofte en betonplade) er hel og uden revner.
 • At skorstenen er isoleret med en skorstensforing
 • At inddækningen - dvs. tilslutningen mellem skorsten og tag – er tæt.
 • At renselemmen er hel og slutte tæt.
 • Om der er misfarvninger eller sorte plamager på murværk eller tapet, som støder op til skorstenene.
 • Om der er en sur lugt i huset – særligt omkring skorstenen.
 • At skorstenen passer til dit fyr eller din brændeovn (ikke er for lille og ikke er for stor).

Gode råd til brænde

Brændet har indflydelse på, hvilke skader din skorsten er mest udsat for. Derfor er det en god idé at sørge for at bruge brændeovnen – og skorstenen rigtigt.

 • Få din skorsten renset mindst én gang om året, som loven kræver.
 • Undgå at skrue ned for ilttilførslen for at "fyre over".
 • Tænd op med papir eller kviste, så skorstenen bliver varmet langsomt op.
 • Fyr med tørt træ.
 • Sørg for høj forbrændingstemperatur og meget ilt - skru først ned for ilttilførslen, når brændet er næsten brændt op, og flammerne er blålige.
 • Røgen skal være usynlig - mørk røg er tegn på dårlig forbrænding.

Skorstensfejning

Er der tilsluttet oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende til din skorsten, skal den undersøges og fejes mindst en gang om året - større skorstene skal fejes to gange om året.

Gammelt håndværk

Alle huse, nye som gamle, kræver regelmæssig og rigtigt udført vedligeholdelse og reparationer for at bevare deres udseende, funktion og værdi.

Byggematerialer

Selvom hovedparten af landets enfamiliehuse er bygget i perioden fra 1960 og fremefter med moderne byggematerialer og industrielle byggemetoder, er der stadig et stort antal ældre huse både i byområder og på landet, som er opført efter gamle håndværksmæssige principper og med traditionelle materialer.

For at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk og kvalitet på et ældre hus er det oftest en god idé at vedligeholde huset med materialer, der svarer til de oprindelige.

Det kræver viden og omhyggelighed at vedligeholde et ældre hus bedst muligt. Hvor der for 50 år siden og tidligere var færre, men mere gennemprøvede materialer og byggeteknikker til rådighed, er der de senere årtier kommet et væld af forskellige nye materialer på markedet, der i mange tilfælde gør det muligt at løse opgaverne nemmere og hurtigere end i gamle dage.

Men det er også blevet nemmere at begå fejl for den almindelige forbruger, der i byggemarkedet nemt kan blive overvældet af det store produktudvalg, hvor det ikke altid er lige nemt at gennemskue hvilket valg, der er det rigtige.

Forkert brug af materialer kan have alvorlige konsekvenser i et ældre hus, ikke mindst når det drejer sig om tag, facade, sokkel, døre og vinduer, det vil sige de dele af huset, som er udsat for vejr og vind.

Der er intet i vejen for, at arbejder på huset udføres som gør det selv arbejde i lighed med moderne huse, med mindre arbejdet kræver autorisation, som det er tilfældet med visse el- og vvs-arbejder og al kloakarbejde. Det må dog tilrådes, at du sætter dig grundigt ind i tingene, inden du går i gang.

Overvej desuden at gøre brug af kompetente rådgivere og håndværkere ved større ombygning og istandsættelse. Der findes både håndværkere og arkitekter, som har speciale i ældre byggeri.

Fredede huse

Som ejer af et fredet hus skal du være opmærksom på, at både udvendige og indvendige ændringer kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen, og at du desuden har pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand. Til gengæld er der forskellige ordninger, som skal lette den økonomiske byrde ved at eje et fredet hus, bl.a. fritagelse for ejendomsskat.

Det kræver fx tilladelse at pudse en facade, at ændre farve, at lægge et tag om, at udskifte et vindue, at udskifte en dør eller at omlægge en plads. Det kræver også tilladelse at fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar såsom paneler, fliser og kakkelovne. Man må end ikke genopbygge en forfalden skillevæg uden tilladelse, selv om man bruger samme teknik som oprindeligt. Køkken og bad må heller ikke ombygges eller nyindrettes uden tilladelse.

Det er Staten, der gennem Kulturstyrelsen bestemmer hvilke bygninger, der skal fredes. Der er på nuværende tidspunkt ca. 9700 fredede bygninger i Danmark.

Bevaringsværdige huse

Også bevaringsværdige huse stiller ekstra krav til ejeren, men i modsætning til fredede huse er det alene det ydre, som er omfattet, når et hus er udpeget som bevaringsværdigt.

Der er kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Kommunerne kan udpege bygninger som bevaringsværdige i kommuneplanen eller udarbejde bevarende lokalplaner til sikring af bygningerne. Kommunerne har også mulighed for at yde økonomisk støtte til vedligeholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger.

Kulturarvsstyrelsen kan dog også udpege bygninger som bevaringsværdige. Der er ca. 375.000 bevaringsværdige bygninger i hele landet.

Viden og rådgivning om ældre huse

Der er udgivet en række gode bøger om gamle huse, som giver gode råd og vejledning om vedligeholdelse og istandsættelse. Nogle er mere overordnede og handler om at bruge de rigtige materialer og teknikker til at bevare huset og dets udseende, mens andre indeholder trin for trin-anvisninger på almindelige forekommende opgaver som istandsættelse af gamle vinduer og døre, vedligeholdelse af tag og facade og indvendige overflader og gulve.

Energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger

Bygningskultur Danmark har i 2010 udgivet en "Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger", der giver dig en lang række anbefalinger til, hvordan du kan energirenovere med skyldigt hensyn til bygningens bevaringsværdier.