Åbn alleLuk alle

1. Faldgruber ved vinduer

Det er en myte, at nye vinduer er bedre end de gamle. Måske kan det betale sig at sætte de gamle vinduer i stand i stedet for at skifte dem ud.

Nye vinduer eller renovere de gamle?

Nye vinduer er ikke altid bedre end gamle. Gamle vinduer af fx kernetræ, som kan holde i mange hundrede år, er mere holdbare end et nyt aluminiumsvindue, som har en levetid omkring 20-25 år. Gamle, originale vinduer af træ (fra før 1950) er sunde og gode for 95 % vedkommende. Derfor kan det under tiden betale sig at renovere de gamle vinduer i stedet for at erstatte dem med nye. Du skal dog være opmærksom på, at det omvendt heller ikke automatisk er et godt vindue, fordi det er gammelt og det kan være omkostningstungt at renovere gamle vinduer.

Det er også værd at tage med, at de gamle vinduer ofte passer bedre til bygningen, end nye vinduer. Hvis du bor i en bevaringsværdig eller fredet bygning, kan der desuden være grænser for, hvad du må ændre – måske må du slet ikke skifte vinduerne. Her er eneste mulighed at renovere vinduerne i stedet for at skifte dem ud.

Hvis du vælger at energirenovere de gamle vinduer, er der flere muligheder.

  • Indvendige forsatsvinduer af træ. Her sætter du et ekstra vindue indvendig på de eksisterende vinduer. Som regel åbner forsatsvinduet indad, mens det eksisterende vindue åbner udad.
  • Påkoblede rammer af tre med energiglas. Denne løsning minder om forsatsvinduet, men det er koblet direkte på det eksisterende vindue og åbner udad sammen med dette.
  • Påkoblet hærdet energiglasruder på selve rammerne – denne løsning kan du bruge, hvis der ikke er plads til at koble en ramme på det eksisterende vindue.

Læs mere om mulighederne for energirenovering af de eksisterende vinduer

Energimærkning

For at gøre det let for den almindelige forbruger at vælge løsninger, som er bedre end de minimumskrav, der bliver fastsat i bygningsreglementet, er der etableret en energimærkningsordning for vinduer. Ved udskiftning eller nybygning skal du bruge mindst, hvad der svarer til, B-mærkede vinduer. Men du kan få endnu mere energirigtige vinduer, hvis du vælger A-mærkede vinduer.

Find vinduer, der opfylder kravene og find mere om den frivillige energimærkningsordning for vinduer på

Tal med dit forsikringsselskab

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, bør du orientere dit forsikringsselskab om dine planer. Arbejdet kan nemlig have betydning for din husforsikring. Du kan også tale med forsikringsselskabet for at finde ud af, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Reglerne for obligatorisk byggeskadeforsikring gælder som udgangspunkt kun, hvis du bygger helt ny bolig eller udvider etagearealet - fx hvis du bygger en tilbygning eller udvider op i taget. Du er altså ikke omfattet af reglerne, hvis du blot renoverer de eksisterende kvadratmeter.

Derfor er det en god idé at undersøge forsikringsforholdene grundigt, hvis du skal i gang med en større ombygning eller renovering af din eksisterende bolig.

Undersøg håndværkerens forsikring

Inden du indgår en aftale med håndværkerne, kan det være en god idé at undersøge præcist, hvad deres forsikringer dækker, hvis der opstår problemer undervejs.

Under byggeriet kan byggematerialer i perioder ligge ubeskyttet hen. Tjek derfor også, hvordan du eller håndværkeren er dækket, hvis noget bliver stjålet eller beskadiget. Hvis du ikke har tegnet en forsikring i forbindelse med byggeriet, hæfter du formentlig selv for tabet. Det er også derfor, det kan betale sig at overveje, om du selv skal købe materialerne ind, eller om du overlader indkøbene til håndværkeren.

Når du selv bygger med

Hvis du selv deltager i byggeriet sammen med håndværkere, og der senere opstår problemer, kan det rent juridisk være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – du selv eller håndværkerne. Derfor kan det også være problematisk at få erstatning for skader eller fejl, når du har lavet noget af arbejdet selv.

Garanti for byggeriet eller på eget ansvar?

Det er vigtigt at sikre sig håndværkeren tilbyder garanti for arbejdet, fx med Byg Garanti-ordningen. Du kan også med fordel undersøge, om håndværkeren inden for de senere år har udført arbejde, som er behæftet med skader, sjusk eller fejl.

Søg efter håndværker med Byg Garanti

Vær også opmærksom på, at der kan være forskel på garanti på byggematerialer. Hvis du selv køber materialer, gælder den almindelige forbrugergaranti og reklamationsret. Hvis det er håndværkeren, gælder forældelseslovens regler med den absolutte forældelsesfrist på 10 år for krav ifm fejl og mangler ved byggematerialer.

Det står dog producenter og leverandører frit for at tilbyde garantiordninger af længere varighed. Visse vinduesproducenter giver f.eks. helt til op til 25 års garanti mod råd og svamp på deres trævinduer, mens nogle producenter af tagdækningsmaterialer giver op til 15, 20 eller 30 års garanti på deres produkter. Det er vigtigt, at du får skriftlig dokumentation for, at der er givet en længere garanti på materialet.