Åbn alleLuk alle

5. Lovkrav om vinduer

Bygningsreglementets krav til nye vinduers isoleringsevne er blevet strammet betydeligt gennem de senere år - senest 1. juli 2016.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller en række krav til nye vinduer med hensyn til bl.a. flugtveje, lydisolering og varmeisolering.

De vigtigste regler i bygningsreglementet er følgende:

Flugtveje og redningsforhold

Regler om indeklima

Regler om energiforbrug

Energikrav til vinduer

Bygningsreglementets krav til nye vinduers isoleringsevne er blevet strammet betydeligt gennem de senere år - senest 1. juli 2016.

En stor del af boligens varme i varmesæsonen forsvinder ud gennem vinduerne, og derfor er vinduerne blevet et særligt fokusområde i bestræbelserne for at nedsætte energiforbruget.

Udskiftning af termovinduer

Der gælder særlige regler ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, da byggematerialet kan indeholde det miljøfarlige stof PCB.

Læs mere om dette i affaldsbekendtgørelsen kap. 13.

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.