Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til vinduer

Det kræver normalt ingen særlige tilladelser at skifte vinduer ud, med mindre der er tale om en fredet eller bevaringsværdig bygning.

Tilladelser i fredede bygninger

Er bygningen fredet, skal du i de fleste tilfælde søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at renovere. Til gengæld kan du ofte få tilskud til arbejdet.

Læs mere om byggetilladelse i fredede bygninger

Læs mere om støttemuligheder hos Slots- og Kulturstyrelsen

Skal de gamle vinduer kasseres?

Alt efter, hvor mange vinduer, du skifter ud og erstatter med nye, producerer du en del affald. Du kan ikke i alle tilfælde bare køre dit affald på genbrugspladsen. I nogle tilfælde skal byggeaffald anmeldes til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk