Åbn alleLuk alle

Vinduer og yderdøre

Husets vinduer og yderdøre kan de holde i årtier, hvis de er af god kvalitet. Hvis du giver dem et årligt eftersyn, kan du sætte ind med vedligeholdelse i god tid og dermed forlænge levetiden betydeligt.

Vindue med nedbrudt underkarm

Typiske skader

Selv vinduer og yderdøre i den allerbedste kvalitet bliver med tiden nedbrudt af påvirkningen fra regn, frost, blæst, sollys og almindeligt slid.

Vinduer

Vinduer med rammer og karme af træ skal males med nogle års mellemrum. Er malingen først skallet af, og træet blevet synligt, vil det være mere krævende at male vinduerne, da der så skal laves et langt grundigere forarbejde.

Typiske skader på vinduer af træ er

 • Afskallet maling
 • Råd
 • Løs kit (på gamle vinduer af træ)
 • Løse glaslister (på nyere vinduer)
 • Slidte eller knækkede hængsler
 • Slidte eller knækkede beslag eller greb
 • Flosset og opfugtet træ
 • Hængsler, der går trægt
 • Beskidte aluminiumsrammer
 • Punkterede termoruder
 • Utætte fuger (uanset materialet)

Yderdøre

Yderdøre skal i princippet efterses og vedligeholdes på samme måde som vinduerne, men det er også en god idé at tjekke dørgreb, hængsler og låse ved gennemgangen. Løse dørgreb er normalt enkle at stramme, og knirkende hængsler kan smøres.

Tilladelser og anmeldelser til kommune og andre myndigheder

Du skal selvfølgelig overholde reglerne i bygningsreglementet, men derudover kræver det ingen særlige tilladelser at vedligeholde vinduer og døre i dit hus.

Lovkrav

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.

Bygningsreglementet

De vigtigste regler i bygningsreglementet er følgende:

Flugtveje og redningsforhold

Regler om indeklima

Regler om energiforbrug

Udskiftning af termovinduer

Der gælder særlige regler ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, da byggematerialet kan indeholde det miljøfarlige stof PCB. Læs mere om dette i affaldsbekendtgørelsen kap. 13.