Åbn alleLuk alle

Vurdering af fast ejendom

Ejendomsvurderingsloven fastsætter de almindelige regler for, hvordan værdien af ejerboliger og grunde bestemmes og retningslinjerne herfor.

Om loven

Den offentlige vurdering bliver normalt foretaget hvert andet år den 1. oktober. Der skal dog ske en omvurdering af boliger, hvis de markant har ændret sig fra den tidligere vurdering.

Ejendomsvurderingen fastsætter to værdier: ejendomsværdien og grundværdien:

  • Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom i dens helhed.
  • Grundværdien er værdien af grunden (med grundforbedringer) i ubebygget stand.

I vurderingen bliver der taget hensyn til grundens beskaffenhed, beliggenhed og til en, i økonomisk henseende, god anvendelse.

Hvornår gælder loven?

Der er særlige regler for 2015 og 1016 i en ændringslov til loven

Myndighed

Skatteministeriet

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30/08/2013 om vurdering af landets faste ejendomme.