Aftaleloven

Aftaleloven indeholder regler om, hvordan du indgår aftaler, regler om fuldmagt i forbindelse med aftaler og regler for, hvornår en aftale er ugyldig.

Om loven

Aftaleloven indeholder regler om, hvordan du står, når du har indgået en aftale, eller du ønsker at ophæve en indgået aftale. Loven beskriver frister, pligter og rettigheder for alle parter, der indgår i aftalen. Aftaleloven handler også om, hvilken gyldighed et tilbud har, og hvordan du skal forholde dig til frister i tilbuddet.

Forbrugeraftaler

Aftaleloven beskriver reglerne for de aftaler, du som forbruger indgår med en erhvervsdrivende, fx en håndværker eller entreprenør. Aftaleloven foreskriver, hvordan du og den erhvervsdrivende skal forholde jer, hvis der opstår tvivl om forståelsen af aftalen. Som udgangspunkt fortolkes aftalevilkåret til fordel for dig som forbruger, hvis det ikke har været genstand for forhandling.

Aftaler ved boligkøb

Når det gælder køb og salg af bolig fraviges aftaleloven på nogle punkter. Fx er du som køber ikke bundet af dit tilbud om køb, når tilbuddet er kommet frem til sælger. Du er først bundet af dit tilbud, når sælger har accepteret det. Husk også, at du som køber af en ejendom eller ejerlejlighed har en fortrydelsesret i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder i alle tilfælde, hvor du indgår en mundtlig eller en skriftlig aftale, fx når du laver aftaler med håndværkerne eller når du indgår aftaler i forbindelse med en bolighandel.

Myndighed

Justitsministeriet

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr 193 af 02/03/2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område