Aftaleloven

Aftaleloven indeholder regler om, hvordan du indgår aftaler, regler om fuldmagt i forbindelse med aftaler og regler for, hvornår en aftale er ugyldig.

  • Opdateret 14. februar 2022

Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område

LBK nr. 193 af 02/03/2016

Myndighed: Justitsministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder i alle tilfælde, hvor du indgår en mundtlig eller en skriftlig aftale, fx når du laver aftaler med håndværkere eller når du indgår aftaler i forbindelse med en bolighandel.

Link: Aftaleloven

Om loven

Aftaleloven indeholder regler om, hvordan du står, når du har indgået en aftale, eller du ønsker at ophæve en indgået aftale. Loven beskriver frister, pligter og rettigheder for alle parter, der indgår i aftalen. Aftaleloven handler også om, hvilken gyldighed et tilbud har, og hvordan du skal forholde dig til frister i tilbuddet.

Forbrugeraftaler

Aftaleloven beskriver reglerne for de aftaler, du som forbruger indgår med en erhvervsdrivende, fx en håndværker eller en entreprenør. Aftaleloven foreskriver, hvordan du og den erhvervsdrivende skal forholde jer, hvis der opstår tvivl om forståelsen af aftalen. Som udgangspunkt fortolkes aftalevilkåret til fordel for dig som forbruger, hvis det ikke har været genstand for forhandling.

Aftaler ved boligkøb

Når det gælder køb og salg af bolig fraviges aftaleloven på nogle punkter. Fx er du som køber ikke bundet af dit tilbud om køb, når tilbuddet er kommet frem til sælger. Du er først bundet af dit tilbud, når sælger har accepteret det. Husk også, at du som køber af hus, sommerhus eller ejerlejlighed har en fortrydelsesret i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.