Om Boligejer

Boligejer er en tværoffentlig portal med uvildig information til alle, der vil købe eller sælge bolig. På Boligejer kan du også se data om din bolig fra de store landsdækkende ejendomsregistre, og du kan købe en ejendomsdatarapport med offentlige oplysninger til din bolighandel.

 • Opdateret 25. januar 2024

Det er Boligejers ambition til stadighed arbejde videre med at tilbyde en god tilgang til offentlige ejendomsdata, herunder ejendoms- og adressesøgning, med tilhørende støttefunktioner i form af guider, oversigter mm.

Boligejer rummer en lang række artikler og guider inden for bolighandel, der skal gøre det nemmere og sikrere for forbrugerne at handle boliger.

Derudover kan du finde regler for erhvervsleje, ejendomsmæglervirksomhed samt  sommerhuse og fritidsboliger.

Portalen rummer:

 • Overblik over processerne i bolighandel og over hvem, der normalt gør hvad
 • Indsigt, der skal ruste boligejeren til samspillet med de professionelle rådgivere
 • Værktøjer, der fx giver adgang til data fra OIS (den Offentlige InformationsServer), til dokumenter såsom tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og energimærker, til at stille spørgsmål til eksperter, eller til at finde en beskikket bygningssagkyndig, autoriseret elinstallatørvirksomhed eller certificeret energikonsulentfirma.


Ejendomssøgning:

I ejendomssøgningen på boligejer.dk benyttes der et dawa-autocomplete script, der muliggør adresseforslag ved søgning på ejendomme. Det betyder fx, at ved indtastning af ”Due” i søgefeltet vil alle vejnavne med disse begyndelsesbogstaver blive vist.

Der bliver ikke gemt oplysninger om brugeren ved anvendelse af Dawa autocomplete funktionaliteten i ejendomssøgningen på boligejer.dk

Ejendomsdatarapporten samler en række offentlige oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Ejendomsdatarapportens oplysninger vedrører

 • Bygninger - tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
 • Økonomi - ejendomsskat, ejendomsværdi, forfalden gæld til kommunen mv.
 • Planer - lokalplaner, zonestatus, planer for varmeforsyning mv.
 • Vand - spildevand, vandforsyning og grundvand
 • Jordforurening - kortlagt og lettere jordforurening mv.
 • Natur, skov og landbrug - beskyttet natur, fredskov mv.
 • Bygge- og beskyttelseslinjer - skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv

Ejendomsdatarapporten er resultatet af et bredt samarbejde mellem

 • Naturstyrelsen
 • Danmarks Miljøportal
 • Kort & Matrikelstyrelsen
 • Kommunerne repræsenteret ved KL og Høje Tåstrup kommune
 • Vejdirektoratet
 • SKAT
 • Domstolsstyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen

I 2004 udgav Konkurrencestyrelsen en rapport, der viste, at konkurrencen på markedet for køb og salg af bolig var begrænset og domineret af få aktører. Derfor var det dyrt for danske forbrugere at handle bolig. På den baggrund tog regeringen en række initiativer for at øge konkurrencen på markedet, gøre bolighandel billigere og skabe større gennemsigtighed – til glæde for forbrugerne. Initiativerne er beskrevet i publikationen ’Bedre og billigere bolighandel’. Boligejer blev lanceret i februar 2006 som et af disse initiativer.

I 2009 blev Boligejer fusioneret med OIS.dk, som rummer data fra de store landsdækkende ejendomsregistre. Hermed har såvel forbrugere som professionelle en nem adgang til ejendomsdata.

I 2012 gik Ejendomsdatarapporten i luften med en række offentlige oplysninger, der skal bruges i en ejendomshandel.

Byggeri

Værktøjerne "Tjek byggevirksomheden" og "Bygningssagkyndige med advarsler" er udarbejdet af:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København
Tlf. 7221 8800
info@tbst.dk

Energi

Indhold om energimærkning og energirenovering er udarbejdet i samarbejde med:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 33 92 67 00
E-post: ens@ens.dk

Finansiering

Indhold om finansiering af ejerbolig i samarbejde med:

Penge- og Pensionspanelet
C/O Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Tlf. 33 55 82 82
E-post: raadtilpenge@ftnet.dk

Huseftersynsordningen

Indhold om tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og Mithuseftersyn under Huseftersynsordningen er udarbejdet i samarbejde med:

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Telefon: 33 73 20 00
E-post: sik@sik.dk

'Spørg eksperten'

Brevkassen Spørg Eksperten er et samarbejde med:

Danske BOLIGadvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tlf. 70 20 97 90
E-post: mail@danskeboligadvokater.dk

Erhvervsstyrelsen ønsker at fremhæve følgende over for brugere af Boligejer.dk:

 • Bolighandel og byggeri indeholder meget komplekse processer og juridiske problemstillinger, som ikke udtømmende kan formidles på et medie som Boligejer.dk. Vejledninger og værktøjer på Boligejer.dk beskriver almindeligt forekommende situationer, men ikke afvigelser og undtagelser, som kan opstå under en bolighandel eller et byggeri.
 • Boligejer.dk kan af ovenstående grund ikke erstatte professionel rådgivning.
 • Vejledninger og værktøjer på Boligejer.dk er ikke udarbejdet af autoritative myndigheder, bortset fra indhold vedrørende Ejerlejlighedsloven og Andelsboligloven, hvor Erhvervsstyrelsen er ressortmyndighed.
 • Opslag af ejendomsdata viser data, der er registreret hos offentlige myndigheder og videredistribueret fra den Offentlige InformationsServer (OIS) til Boligejer.dk. Der kan forekomme ukorrekte oplysninger grundet manglende eller fejlagtig indberetning. Kontakt din kommune, hvis du mener, at oplysninger om din ejendom er forkerte.
 • Vejledninger og værktøjer opdateres løbende af Erhvervsstyrelsen og samarbejdspartnere. Seneste dato for opdatering fremgår af de enkelte sider. Regler og praksis på området kan imidlertid skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i vejledninger og værktøjer ikke er opdateret.

Erhvervsstyrelsen og de partnere, som samarbejder med styrelsen om indholdet på Boligejer.dk, er særligt af disse grunde nødsaget til generelt at fraskrive sig ethvert muligt ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer og redskaber på Boligejer.dk, herunder i tekst/vejledninger, i form af formularer m.v. Erhvervsstyrelsen og samarbejdsparter på portalen kan heller ikke påtage sig noget ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra Boligejer.dk. Endvidere er Erhvervsstyrelsen og samarbejdsparter på portalen nødt til at fraskrive sig ethvert muligt ansvar for tab, skader eller ulempe, der skyldes brug af Boligejer.dk, herunder datatab og retsfortabelser. Erhvervsstyrelsen og samarbejdsparterne på portalen påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet på Boligejer.dk.

Citat

Der må gerne citeres fra Boligejer med angivelse af kilde.

Tekster på Boligejer må ikke kopieres uden tilladelse eller samarbejdsaftale, men gerne videregives på print med angivelse af kilde.

Brug af billeder på Boligejer.dk

Ejendomsdata og data i øvrigt

Ejendomsdata på Boligejer må alene tilgås manuelt som enkeltopslag. Det gælder også for øvrige data på Boligejer. Enhver automatiseret indhentning af data fra Boligejer er således ikke tilladt.

Oplysninger indhentet gennem opslag af ejendomsdata på Boligejer må ikke offentliggøres - eller videregives på anden måde - af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom.

Oplysninger indhentet via dataopslag i Ejendomsdata må desuden ikke anvendes til markedsføring. Hvis du ønsker en videre adgang til at behandle data fra registrene i OIS, skal du henvende dig til én af OIS' datadistributører.