Privatlivspolitik

Her kan du læse generelt om Boligejers privatlivspolitik samt om privatlivspolitik ved brug af Boligejers tjenester herunder Ejendomsdatarapporten.

 • Opdateret 18. januar 2024

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at give dig adgang til de tjenester på boliger.dk, der ikke er offentligt tilgængelige for andre end dig som ejer af en ejendom (eller fuldmagtshaver) fx:

 • Tilstands- og elinstallationsrapporter
 • Mithuseftersyn.dk
 • Byggeskaderapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring
 • Bestilling af ejendomsdatarapporter med fortrolige/private oplysninger samt adgang til de rapporter du har købt
 • Oversigt over dine ejendomme
 • Fuldmagter du har oprettet eller afgivet til bestilling af ejendomsdatarapporter med fortrolige/private oplysninger
 • Ansøgning om fastkundeaftaler

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kravet om login følger af OIS-bekendtgørelsen, bek. nr 195 af 07/03/2008.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsadresse
 • Data fra MitID og MitID Erhverv ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)
 • CPR
 • CVR
 • Navn
 • Navn på enkeltmandsvirksomhed
 • E-mail
 • Telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere. Erhvervsstyrelsen benytter databehandlere til hhv. hjemmesiden og Ejendomsdatarapportens system, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Erhvervsstyrelsen benytter databehandlere til hhv. hjemmesiden og Ejendomsdatarapportens system, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at tilgå handlinger på Boligejer, der kræver login.

Vi modtager endvidere data fra MitID og MitID Erhverv, som du logger på med.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under "Privatlivspolitik Generelt" i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at besvare dit spørgsmål. Hvis svarene har almen interesse, offentliggøres de her på Boligejer.dk til glæde for andre brugere. Alle navne fjernes ved offentliggørelse, så du er sikret anonymitet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som dit navn og e-mailadresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsens databehandlere, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

 • Advokater fra foreningen DanskeBOLIGadvokater, som besvarer din henvendelse jf. samarbejdsaftale mellem Boligejer og foreningen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Oplysninger du selv opgiver ved indsendelse af spørgsmål
 • Data fra MitID og MitID Erhverv ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at indsende spørgsmål til Danske BOLIGadvokater.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under "Privatlivspolitik Generelt" i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende nyt om Ejendomsdatarapporten. Vi indsamler desuden oplysninger til en anonymiseret statistik over, hvor mange brugere der åbner deres mails.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig i form af din e-mailadresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Oplysninger du selv opgiver ved opskrivning til nyhedsbrev i form af din e-mailadresse

 • Data fra MitID og MitID Erhverv ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at modtage nyhedsbreve om Ejendomsdatarapporten.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil du trækker dit samtykke tilbage og afmelder dit nyhedsabonnement. Ved bekræftet afmelding, eller hvis du ikke har bekræftet din tilmelding til et abonnement, gemmer vi dine personoplysninger i op til syv dage.  

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under punkt 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil konsekvensen heraf være, at du ikke længere kan modtage nyheder om Ejendomsdatarapporten.

Ønsker du således at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på tilmeldingssiden. Du vil derefter ikke længere modtage nyheder om Ejendomsdatarapporten.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af parter ved kundehenvendelser til hjemmesiden Boligejer.dk
 • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager, med henblik på efterfølgende sagsbehandling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelseslovens § 11

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CPR
 • CVR
 • De øvrige oplysninger, du selv skriver i supporthenvendelsen

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsens databehandlere, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra din/dine supporthenvendelser til kontakt@boligejer.dk

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kan yde en ordentlig service og have den nødvendige dokumentation til efterfølgende sagsbehandling, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af parter ved kundehenvendelser til Ejendomsdatarapporten
 • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager, med henblik på efterfølgende sagsbehandling
 • Statistik i anonymiseret form til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger inden for Erhvervsstyrelsens ressort

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelseslovens § 11

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CPR
 • Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder, herunder virksomheds navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CVR
 • RID, PID
 • Ejendomsoplysninger
 • Øvrige personoplysninger, du har i supporthenvendelsen

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsens databehandlere, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra din/dine henvendelse(r) til support@ejendomsdatarapport.dk og kontakt@boligejer.dk – dvs. egen rapportering af navn, e-mailadresse og telefonnummer samt indhold af mails. Derudover kan der til besvarelse af din henvendelse hentes oplysninger fra systemet bag Ejendomsdatarapporten.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kan yde en ordentlig service og have den nødvendige dokumentation, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering og administration af køb af Ejendomsdatarapporter
 • Administration af fastkundeaftaler og brugere på fastkundeaftaler
 • Registrering og administration af betaling af Ejendomsdatarapporter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Oplysninger om enkeltmandsvirksomhed, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CVR
 • Data fra MitID og MitID Erhverv ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)
 • Fuldmagter til køb af Ejendomsdatarapporter, herunder CPR, CVR og ejendomsoplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsens databehandlere, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Oplysninger du selv opgiver ved køb af en Ejendomsdatarapport
 • Data fra MitID og MitID Erhverv, som du logger på med
 • Indgåelse af fastkundeaftale og ændringer til denne
 • Elektroniske fuldmagter
 • Betalingsoplysninger med kortbetaling.

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at købe eller tilgå allerede købte Ejendomsdatarapporter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder hensynet til reglerne for bogføring, arkivreglerne og det forvaltningsretlige dokumentationskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af fastkundeaftaler og brugere på fastkundeaftaler
 • Registrering og administration af køb og betaling af Ejendomsdatarapporter via fastkundeaftalen
 • Rettighedsstyring og brug af produktet ejendomsdatarapporten i forbindelse med fastkundeaftalen


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Databeskyttelseslovens § 11

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • De oplysninger du afgiver i forbindelse med indgåelse af Fastkundeaftalen:
 • Oplysninger om enkeltmandsvirksomheden, herunder navn, adresse, CVR og evt. p-nummer.
 • Navn, e-mail og telefonnummer på kontraktholder/ kontaktperson for fastkundeaftalen
 • Data fra MitID og MitID Erhverv ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsens databehandlere, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Fastkundeaftalen og ændringer til denne
 • Data fra MitID Erhverv, der bliver registreret på fastkundeaftale
 • Oplysninger du selv opgiver ved køb af en Ejendomsdatarapport og login med MitID Erhverv
 • Betalingsoplysninger med kortbetaling eller fakturering.

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at købe eller tilgå allerede købte Ejendomsdatarapporter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. I forbindelse med tilbagetrækning af samtykke lægges der vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder hensynet til arkivreglerne og det forvaltningsretlige dokumentationskrav.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk