Privatlivspolitik

Her kan du læse generelt om Boligejers privatlivspolitik samt om privatlivspolitik ved brug af Boligejers tjenester herunder Ejendomsdatarapporten.

 • Opdateret 14. september 2023

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at give dig adgang til de tjenester på boliger.dk, der ikke er offentligt tilgængelige for andre end dig som ejer af en ejendom (eller fuldmagtshaver) fx:

 • Tilstands- og elinstallationsrapporter
 • Mithuseftersyn.dk
 • Byggeskaderapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring
 • Bestilling af ejendomsdatarapporter med fortrolige/private oplysninger samt adgang til de rapporter du har købt
 • Oversigt over dine ejendomme
 • Fuldmagter du har oprettet eller afgivet til bestilling af ejendomsdatarapporter med fortrolige/private oplysninger
 • Ansøgning om fastkundeaftaler

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kravet om login følger af OIS-bekendtgørelsen, bek. nr 195 af 07/03/2008.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsadresse
 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester
 • Data fra NemLog-in - NemID medarbejdersignatur/MitID ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)
 • CPR/CVR
 • Navn/virksomhed
 • E-mail/tlf.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere

Erhvervsstyrelsen benytter databehandlere til hhv. hjemmesiden og ejendomsdatarapportens system, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at tilgå handlinger på Boligejer, der kræver login.

Vi modtager endvidere data fra NemLog-in - NemID Medarbejdersignatur/MitID, som du logger på med.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at du kan benytte vores tjenester og har adgang til dine ejendomsdatarapporter, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Her kan du stille spørgsmål til et panel af eksperter fra Danske BOLIGadvokater.

Når du benytter denne service, samtykker du til, at Boligejer.dk behandler oplysninger om dig med det formål at besvare dit spørgsmål. Vi gemmer dit navn, e-mailadresse og dine spørgsmål.

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at besvare dit spørgsmål. Hvis svarene har almen interesse, offentliggøres de her på Boligejer.dk til glæde for andre brugere. Alle navne fjernes ved offentliggørelse, så du er sikret anonymitet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som dit navn og e-mailadresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere
 • Rådgivere

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Herudover videregives oplysningerne til de advokater fra foreningen DanskeBOLIGadvokater, som besvarer din henvendelse jf. samarbejdsaftale mellem Boligejer og foreningen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt, at vi kan yde en god service, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende nyt om Ejendomsdatarapporten. Vi indsamler desuden oplysninger til en anonymiseret statistik over, hvor mange brugere der åbner deres mails.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger - email (obligatorisk), navn og virksomhed (ikke obligatoriske).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil du afmelder dit nyhedsabonnement.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under punkt 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil konsekvensen heraf være, at du ikke længere kan modtage nyheder om Ejendomsdatarapporten.

Ønsker du således at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på tilmeldingssiden. Du vil derefter ikke længere modtage nyheder om Ejendomsdatarapporten.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af parter ved kundehenvendelser til hjemmesiden Boligejer.dk
 • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager, med henblik på efterfølgende sagsbehandling
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger inden for Erhvervsstyrelsens ressort

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forvaltningslovens § 7 om vejledningspligten og god forvaltningsskik samt
 • Offentlighedslovens § 15 om journaliseringspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e
 • Databeskyttelseslovens § 11 vedrørende registrering af cpr-nr. hos offentlige myndigheder

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer mv.
 • De øvrige oplysninger, du selv skriver i supporthenvendelsen

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra din/dine supporthenvendelser til kontakt@boligejer.dk - dvs. egen rapportering af CVR, CPR, navn, e-mailadresse og telefonnummer samt indhold af mails.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kan yde en ordentlig service og have den nødvendige dokumentation, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af parter ved kundehenvendelser til Ejendomsdatarapporten
 • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager, med henblik på efterfølgende sagsbehandling
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger inden for Erhvervsstyrelsens ressort

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forvaltningslovens § 7 om vejledningspligten og god forvaltningsskik samt
 • Offentlighedslovens § 15 om journaliseringspligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e
 • Databeskyttelseslovens § 11 vedrørende registrering af cpr-nr. hos offentlige myndigheder

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, tlf.
 • Evt. virksomhed og adresse
 • Evt. CPR Data, CVR Data, RID, PID
 • Fuldmagter til køb af ejendomsdatarapporter
 • Samt evt. øvrige personoplysninger, som du har skrevet ind i supporthenvendelsen

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra din/dine henvendelse(r) til support@ejendomsdatarapport.dk og kontakt@boligejer.dk – dvs. egen rapportering af navn, e-mailadresse og telefonnummer samt indhold af mails. Derudover kan der til besvarelse af din henvendelse hentes oplysninger fra systemet bag Ejendomsdatarapporten.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kan yde en ordentlig service og have den nødvendige dokumentation, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering og administration af køb af Ejendomsdatarapporter
 • Administration fastkundeaftaler og brugere på fastkundeaftaler
 • Registrering og administration af betaling af Ejendomsdatarapporter
 • Rettighedsstyring og brug af produktet Ejendomsdatarapporten
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger inden for Erhvervsstyrelsens ressort

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forvaltningslovens § 7 om vejledningspligten og god forvaltningsskik samt
 • Offentlighedslovens § 15 om journaliseringspligt, jf.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e
 • Databeskyttelseslovens § 11 vedrørende registrering af cpr-nr. hos offentlige myndigheder

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger brugt ved bestilling af Ejendomsdatarapporten navn, e-mail, tlf.
 • Evt. virksomhed og adresse
 • Data fra NemLog-in - NemID Medarbejdersignatur/MitID ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)
 • Fuldmagter til køb af Ejendomsdatarapporter
 • Din aktivitet i Ejendomsdatarapportens univers, når du er logget på med NemID (Erhvervsstyrelsens logning af din aktivitet)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Oplysninger du selv opgiver ved køb af en Ejendomsdatarapport
 • Data fra NemLog-in - NemID Medarbejdersignatur/MitID, som du logger på med
 • Evt. indgåelse af Fastkundeaftale og ændringer til denne
 • Evt. elektroniske fuldmagter
 • Betalingsoplysninger med kortbetaling.

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at købe eller tilgå allerede købte ejendomsdatarapporter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at du kan benytte vores tjenester og har adgang til dine ejendomsdatarapporter, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration fastkundeaftaler og brugere på fastkundeaftaler
 • Registrering og administration af køb og betaling af Ejendomsdatarapporter via fastkundeaftalen
 • Rettighedsstyring og brug af produktet ejendomsdatarapporten i forbindelse med fastkundeaftalen
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger inden for Erhvervsstyrelsens ressort


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forvaltningslovens § 7 om vejledningspligten og god forvaltningsskik samt
 • Offentlighedslovens § 15 om journaliseringspligt
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i).
 • Databeskyttelseslovens § 11 vedrørende registrering af cpr-nr. hos offentlige myndigheder

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • De oplysninger du afgiver i forbindelse med indgåelse af Fastkundeaftalen: Virksomhedens navn, adresse, CVR og evt. p-nummer. Navn, e-mail og tlf på kontraktholder/ kontaktperson for fastkundeaftalen
 • Data fra NemLog-in - NemID Medarbejdersignatur/MitID ved login (virksomhed, navn, e-mail, CPR, CVR, RID, PID og UID)
 • Din aktivitet i Ejendomsdatarapportens univers, når du er logget på med NemID (Erhvervsstyrelsens logning af din aktivitet)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Fastkundeaftalen og ændringer til denne
 • Data fra medarbejdersignatur, der bliver registreret på fastkundeaftale
 • Oplysninger du selv opgiver ved køb af en Ejendomsdatarapport og login med NemID/medarbejdersignatur
 • Betalingsoplysninger med kortbetaling eller fakturering.

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at købe eller tilgå allerede købte Ejendomsdatarapporter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på bl.a. styrelsens behov for at kunne dokumentere baggrunden for aftalerne mv., når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.