Airbnb-udlejning

  • Opdateret 7. januar 2020

Spørgsmål

Vil der efter Boligadvokaternes bedste vurdering være tale om erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus i Sommerhuslovens/Planlovens forstand?
hvis:
1.  Udlejning udelukkende gennem Airbnb
2. Samlet udlejningsperiode på 180 dage fordelt på 70 udlejninger (mange 1 og 2 dagesudlejninger) 3. Økonomisk omfang på ca. 170.000 kr 4. Jeg bruger selv sommerhuset

Baggrunden for spørgsmålet er at der i forbindelse ovennævnte love er beskrevet at det økonomiske omfang og professionelismen ved udlejning har betydning for om det betragtes som erhvervsmæssig.

Svar

Kære Spørger

Mit svar må blive med forbehold, da det er en helt konkret vurdering i hver sag.

Jeg vil mener at du for at være sikker skal bruge sommerhuset mindst 1/2 af tiden i året, d.v.s. mere end 180 dage, for at undgå at udlejningen bliver betragtet som erhvervsmæssig.

Hvis du kan opfylde dette krav, mener jeg, du er på sikker grund, men du bør dog rådføre dig med en revisor.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten