Analyse af dele af ejendomsmæglerområdet 2013

Analysen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen som led i regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012.

  • Opdateret 9. april 2021

Analysen peger på hvilke dele af den daværende lov om omsætning af fast ejendom (LBK nr 1717 af 16/12/2010), der kunne ændres ud fra et ønske om øget konkurrence, øget gennemsigtighed og en generel forenkling af reglerne.

Der er fem fokusområder, fordelt på fem kapitler i analysen:

  1. Uregistrerede medhjælpere samt erhvervsudøvelsen som ejendomsmægler.
  2. Ejendomsmæglerens rolle over for køber og sælger.
  3. Ejendomsmæglernes oplysningsforpligtelser.
  4. Ejendomsmæglerens vederlag.
  5. Budrunder og oplysning om tilbud generelt.

Der er foretaget kvalitative og kvantitative forbrugerundersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af analysen og hentet inspiration fra andre landes regulering af ejendomsmæglerområdet.

Analysen danner baggrund for den nye ”ejendomsmæglerlov” fra 2015 - Lov om formidling af fast ejendom.