Andelsboligudskrift

Nogle banker vil gerne se en andelsboligudskrift, når du skal have tinglyst et lån i din andelsbolig.

En andelsboligudskrift er et dokument, som viser ejerforholdene på en andelsbolig. Andelsboligudskriften indeholder følgende oplysninger:
  • Ejerforhold (f.eks. om det er en privat andelsboligforening)
  • Andelsboligens adresse
  • Kommunekode
  • Kommunenavn
  • Vejkode
  • Hvilken type bolig der er tale om (f.eks. række-, kæde- eller dobbelthus)
  • Samlet areal
  • Antal værelser

Du kan finde andelsboligudskriften ved at slå op på OIS.dk og se i BBR under den pågældende enhed. Her kan du udskrive dokumentet.