Hvorfor får jeg en anden adresse, end jeg har søgt?

Af og til vil du opleve, at du får et søgeresultat med en helt anden adresse end den, du har søgt på i ejendomsdataopslaget. Det kan fx ske, hvis du søger på leje- eller andelsboliger.

I ejendomsdataopslaget kan du søge på en specifik ejerlejlighed og vælge imellem at få et søgeresultat på netop denne lejlighed eller på moderejendommen (ejerforeningen). Det kan du fordi ejerlejligheden er en selvstændig fast ejendom med et ejerforhold, der er tinglyst i Tingbogen.

Det er ikke tilfældet for andels- og lejelejligheder, hvor du har brugsret til lejligheden jf. din andel eller din lejekontrakt. Ejeren er andelsboligforeningen eller udlejeren. Og her vil du altid få vist moderejendommen.

En andelsboligforening eller en udlejningsejendom kan være meget stor og ligge ud til forskellige veje. Derfor kan ejendommens 'hovedadresse' - der bliver vist i søgeresultatet - være væsentligt anderledes end dén, du har søgt på.