Nyhed

Baggrunden for omlægning af systemet bag Ejendomsdatarapport

Primo 2024 udskiftes systemet bag Ejendomsdatarapporten

  • 23. oktober 2023
  • Bolig, ejendomshandel og ejendomsmæglere

Ejendomsdatarapporten har løbende tilpasset brugen af dataregistre i overensstemmelse med grunddataprogrammet, men indførelsen af Boligskattereformen har nødvendiggjort en omfattende udskiftning af registre, systemnøgler og definitioner vedrørende ejendomme. Af den grund traf Erhvervsstyrelsen beslutningen om at omstrukturere/reudvikle det nuværende system bag Ejendomsdatarapport (DIADEM) til det nye system Ejendomsdatarapport (EDR). EDR skal fra 2024 samle ejendomsdata i overensstemmelse med de nye nøgler og definitioner. Dette vil sikre, at Erhvervsstyrelsen fortsat kan levere korrekt, tidssvarende og komplet ejendomsdata.

 

Ændring i begreber og nøgler

Ejendomsdatarapportens anvendelse af registre, services og nøgler er bestemt på baggrund af ejendomsdata i Danmark, lovgivning om ejendomsvurderinger, definitionerne af fast ejendom i lovgivningen, tilgængelige services og praksis for anvendelse af ejendomsdata i ejendomshandel. Disse definitioner, praksisser og systemer er i høj grad indbyrdes afhængige. 

 

Den overordnet samlende definition ifm. ejendomshandel er Vurderingsejendom (i enkelte tilfælde Opkrævningsejendom). Dette begreb er afgørende for, hvordan al ejendomsdata og definitioner samles i relation til ejendomshandel. En Vurderingsejendom er defineret som en fast ejendom, identificeret og fastlagt af Skatteforvaltningen som en vurderingsmæssig helhed og henført en bestemt vurderingskategori. I dag samles ejendomstyperne: SFE – Samlet fast ejendom, Ejerlejligheder og BPFG – Bygning på fremmed grund under en Vurderingsejendom med kommune-ejendomsnummer. Fra 2024 vil de nævnte ejendomstyper blive samlet under betegnelsen Bestemt Fast Ejendom (BFE), have et BFE-nummer og blive organiseret under en Vurderingsejendom med en maksimalt 10-cifret VurderingsejendomID. Desuden vil begrebet Opkrævningsejendom blive udfaset, da staten vil overtage opkrævningen af grundskyld fra kommunerne i 2024. En SFE, selvom den fysisk er beliggende i flere kommuner, vil fra 2024 kun figurere som én Bestemt Fast Ejendom. Ændringerne i begreberne og nøglerne for Vurderingsejendom og Bestemt Fast Ejendom vil medføre en kædereaktion i forhold til de øvrige ejendomsdata og definitioner.

 

Ændring i hele systemet 

I forbindelse med Boligskattereformen vil der udover de førnævnte ændringer blive introduceret en række nye statslige it-systemer, samtidig med at andre systemer vil blive udfaset eller gennemgå væsentlige ændringer. Som konsekvens af disse ændringer har det været nødvendigt for Erhvervsstyrelsen at reudvikle systemet bag Ejendomsdatarapporten. Reudviklingen af systemet er i høj grad påvirket af og afhængig af disse eksterne ændringer. Af den grund vil Boligejer.dk og Ejendomsdatarapporten løbende udvikle sig i takt med de eksterne ændringer, både hvad angår indhold og funktionalitet.